Konsultacje społeczne dot. funkcjonowania Strefy Czystego Transportu

Wydarzenia
21.09.2022

Od 20 września do 10 października odbędą się konsultacje społeczne wstępnej propozycji zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Wnioski, płynące z konsultacji posłużyły do opracowania projektu uchwały dotyczącej stworzenia i wdrożenia SCT.

Uwagi do projektu należy składać poprzez formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków. Link do formularza konsultacyjnego dostępny jest TUTAJ.

Termin wprowadzenia SCT określono na dzień 1 lipca 2024 r., tj. opóźniono go o ponad rok w stosunku do pierwotnego projektu przedstawionego podczas konsultacji.