Dodatkowy termin dyskusji nad rozwiązaniami w projekcie MPZP „MISTRZEJOWICE – PÓŁNOC”

Wydarzenia
01.04.2021

INFORMACJA o wyznaczeniu dodatkowego terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego „MISTRZEJOWICE – PÓŁNOC”.

Termin: 27.04.2021 godzina: 15:30
Miejsce: Urząd Miasta Krakowa,  pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad

W dyskusji publicznej będzie można również uczestniczyć online, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem:

www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Dyskusja Publiczna zostanie przeprowadzona w sposób umożliwiający, zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.