Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „BRONOWICE – REJON KONCENTRACJI USŁUG”

Wydarzenia
23.12.2020
19 stycznia 2021 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BRONOWICE – REJON KONCENTRACJI USŁUG”.
Adres:
Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad,
początek o godz. 15:30.

Wyłożenie od 21 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.