Dyskusja Publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „MYDLNIKI”

Wydarzenia
17.09.2021

28 września 2021 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „MYDLNIKI”.

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa

Godzina: początek o godz. 15:30.

Wyłożenie w dniach od 13 września do 11 października 2021 r.