Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „PASTERNIK”

Wydarzenia
29.11.2021

6 grudnia 2021 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PASTERNIK”

MIEJSCE: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla
GODZINA: początek o godz. 15:30

Wyłożenie w dniach od 22 listopada do 20 grudnia 2021 r.

Link do wydarzenia online: LINK