Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”

Wydarzenia
05.09.2022

20 września 2022 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PÓŁWSIE ZWIERZYNIECKIE”.

Miejsce i czas spotkania: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

 

LINK DO SPOTKANIA.