Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami mpzp „REJON ULIC ŁOKIETKA – GLOGERA”

Wydarzenia
29.06.2021

13 lipca 2021 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ULIC ŁOKIETKA – GLOGERA”,

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad

godz.: początek o 15:30

Wyłożenie w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2021 r. – projekt planu

LINK DO DYSKUSJI ON-LINE