Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w mpzp „PIASTA KOŁODZIEJA”

Wydarzenia
29.06.2021

15 lipca 2021 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASTA KOŁODZIEJA”,

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad

Godzina: początek o godz. 15:30.

Wyłożenie w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2021 r. – projekt planu

LINK DO DYSKUSJI ON-LINE