Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP obszaru „WITA STWOSZA”,

Wydarzenia
14.07.2021

22 lipca 2021 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WITA STWOSZA”

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad,

Godzina: początek o 15:30

Wyłożenie w dniach od 12 lipca do 9 sierpnia 2021 r. – projekt planu
https://umk.webex.com/webappng/sites/umk/meeting/download/d785c0f7c1be4267b520ae376d953bfa?MTID=m85b7d52c54b20f6e33593aeec7f94054&siteurl=umk