Konsultacje dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”

Wydarzenia
15.11.2022

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa będzie prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.  Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań mieszkańców na temat zasadności realizacji linii tramwajowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r.