Konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Muzyki

Wydarzenia
09.12.2020

Od 2 listopada do 29 stycznia trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Muzyki.

 

Spotkanie

16 stycznia 2021 r. w godzinach 17.30-20.00 przewidziane jest spotkanie z mieszkańcami w KARCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40.

Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.

 

Dyżury telefoniczne

terminy:

12 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-12.00

21 stycznia 2021 r. w godzinach 15.00-17.00.

Telefon: 12 616 1922 

 

Formularz konsultacyjny:

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2021 roku, w następujący sposób:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl

• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ulica Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

Formularz do pobrania dostępny TUTAJ.

 

Więcej informacji na temat konsultacji znajdziecie TUTAJ.