Konsultacje społeczne dot. przebudowy ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego

Wydarzenia
20.09.2022

Od 19 września do 14 października odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Chałubińskiego od ulicy Niewodniczańskiego do granic miasta.

Formularz konsultacyjny w formacie docx i pdf, służący zebraniu opinii, można przesyłać do 14 października.

Formularze przekazywać można na trzy różne sposoby:

– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),

– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,

– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Chałubińskiego-koncepcja”.

20 września (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej. Spotkanie będzie dodatkowo transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow)

W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 20 września 2022, do godz. 14:00 – w tytule należy wpisać: Chałubińskiego – spotkanie.

Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 20 września 2022.