Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”

Wydarzenia
16.12.2022
W dniach od 9 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Las Witkowicki” zostanie przeprowadzona w dniu 24 stycznia 2023 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30. W dyskusji publicznej można również uczestniczyć online.