Wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosocice II

Wydarzenia
21.11.2022

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosocice II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obędzie się  od 28 listopada do 27 grudnia 2022 r.

 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Kosocice II” zostanie przeprowadzona w dniu 8 grudnia 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:30. Będzie możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej online.