Wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka”

Wydarzenia
21.11.2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją od 30 listopada do 30 grudnia 2022 r.

 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Mazowiecka” zostanie przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30. Będzie możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej online.