Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „ŻABINIEC”

Wydarzenia
20.06.2022

7 lipca 2022 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ŻABINIEC”.

MIEJSCE: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad.

GODZINA: początek o godz. 15:30.