Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „ZAKAMYCZE”

Wydarzenia
06.06.2022

28 czerwca 2022 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ZAKAMYCZE”.

MIEJSCE: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad.

GODZINA: początek o godz. 15:30.

Wyłożenie w dniach od 6 czerwca do 5 lipca 2022 r.