Podpisz petycję!

PETYCJA
W SPRAWIE UTWORZENIA PARKU XXL
„BIAŁE MORZA”

Do:

Prezydenta Miasta Krakowa i Radnych Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Pań i Panów Radnych z apelem
o
utworzenie parku miejskiego na terenie tzw. „Białych Mórz”.

„Białe Morza” to należący do miasta rozległy, niezabudowany teren na południe od Centrum Jana Pawła II, między Wilgą a ulicami Zbigniewa Herberta i Podmokłą. Ma powierzchnię ponad 30 hektarów – o połowę więcej niż Planty albo park Jordana. Ten ogromny, niezagospodarowany i ogrodzony obszar, z którego powinni móc korzystać mieszkańcy, od lat „leży odłogiem”. Od 2013 roku miało tam powstać pole golfowe. Plany te jednak spełzły na niczym – dzierżawca terenu nie wywiązał się z umowy i działki niedawno wróciły w ręce miasta. To doskonały moment na zmianę koncepcji i utworzenie tam dużego parku miejskiego.

Kraków cierpi na brak dużych, zwartych terenów zielonych. W takim kontekście poświęcanie ponad 30 hektarów terenu na potrzeby sezonowego sportu, który uprawiają będą nieliczni, to fatalny pomysł. Utworzenie w tym miejscu parku sprawi, że teren Białych Mórz będzie służył wszystkim mieszkańcom, a nie garstce pasjonatów. W przeciwieństwie do innych – i tak niewielu – dużych obszarów zieleni w naszym mieście, w przypadku Białych Mórz utworzenie parku nie będzie pociągać za sobą dużych kosztów, bo nie wymaga wydawania miejskich pieniędzy na wykupy działek z rąk prywatnych. „Białe Morza” są miejskie, czyli należą do mieszkańców – dlatego domagamy się, by ten teren zaczął faktycznie nam wszystkim służyć.

W Radzie Miasta Krakowa jest już projekt uchwały w sprawie utworzenia parku XXL „Białe Morza” (autorstwa klubu radnych Kraków dla Mieszkańców). Zgodnie z tym projektem, utworzenie parku ma zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, a także – jeśli okaże się to konieczne – rekultywacją terenu. Apelujemy do Państwa Radnych o poparcie tego projektu uchwały, kiedy trafi już pod głosowanie, a do Pana Prezydenta – o jak najszybszą realizację uchwały, gdy tylko zostanie ona podjęta.

UWAGA! Aby złożyć podpis pod petycją wypełnij poniższy formularz, a następnie potwierdź swój podpis klikając w link przesłany na podany adres e-mail.

Petycję podpisało już osób!

Popieram petycję
ws. parku "Białe Morza"

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej