Podpisz petycję ws. ochrony obszaru "Czyżyny Zachód"

PETYCJA
W SPRAWIE OCHRONY CENNYCH PRZYRODNICZO
TERENÓW OBSZARU „CZYŻYNY ZACHÓD”

 

Do: Prezydenta Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, domagamy się zastosowania w aktualnie sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny Zachód” zapisów, które zagwarantują ochronę terenów zielonych objętych planem.

Działki położone w obrębie ulic Bora Komorowskiego, Stella Sawickiego, alei Jana Pawła II i dawnego pasa startowego Muzeum Lotnictwa to obecnie w niemal sześćdziesięciu procentach teren zielony. To właśnie przez ten obszar ma przebiegać droga do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, przeciwko budowie której tak licznie protestowali mieszkańcy, obawiając się między innymi, że w przyszłości droga będzie służyć głównie deweloperom. To podejrzenia potwierdza niedawno wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny Zachód”.

Projekt planu przyjmuje wprowadzenie tam zabudowy, między innymi wielorodzinnej oraz usługowej, co doprowadzi do drastycznego zmniejszenia powierzchni terenów zielonych. Jeśli zaproponowane w projekcie zapisy planu nie zostaną zmienione, znacznie ucierpi na tym lokalna flora i fauna, a mieszkańcy stracą jedną z niewielu okolicznych wysepek zieleni, obecnie częściowo funkcjonującą jako swego rodzaju nieoficjalny park. W ostatnich latach w sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu „Czyżyny Zachód” powstało bardzo dużo inwestycji deweloperskich, które w znaczny sposób okroiły tereny zielone, czego przykładem może być osiedle Avia. Przy tak dużej ilości betonu w okolicy każdy obszar pokryty roślinnością jest na wagę złota zarówno dla środowiska, jak i lokalnej społeczności.

Dlatego apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców i jak najszybsze poczynienie działań, by w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny Zachód” tereny zielone zostały zachowane.

Petycję podpisały już 3972 osoby!

Popieram petycję ws. ochrony obszaru „Czyżyny Zachód”!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej