Podpisz petycję ws. odwołania kurator Barbary Nowak!

Wzywamy Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji, Przemysława Czarnka, do odwołania małopolskiej kurator oświaty, Barbary Nowak.

Jako mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, rodzice dzieci korzystających z lokalnych placówek edukacyjnych, jesteśmy oburzeni działaniami małopolskiej kurator oświaty, Barbary Nowak.

Nie zgadzamy się na jej skandaliczne wypowiedzi i działania, szkodzące nie tylko stabilności i skuteczności krakowskich szkół, ale też szkodzące naszym dzieciom i rodzinom. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której zarządzający placówkami edukacyjnymi i nauczyciele oraz cała społeczność szkolna są pomijani w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ich szkół.

Nie zgadzamy się na prowadzenie działań skutkujących niesprawiedliwym traktowaniem osób, które sumiennie wykonują swoje obowiązki i mają na celu przede wszystkim uczciwe, równe i zgodne z prawem traktowanie uczennic i uczniów.

W ostatnim czasie wszczęto w sposób nieuzasadniony postępowanie dyscyplinarne wobec dyrektorki VIII LO, Anny Drwięgi. Pomimo że sprawa nie doczekała się jeszcze żadnych wyjaśnień, 17 lutego bieżącego roku dyrektorki Anna Drwięga została zawieszona w pełnieniu obowiązków przez Jacka Majchrowskiego.

Dlaczego dyrektorka została zawieszona, pomimo że nie udowodniono żadnych zarzutów? Postępowanie kuratorium prowadzi do śmierci zawodowej dyrektorki Drwięgi. Nie wolno tak traktować ludzi, nie wolno postępować według takich standardów.

Oburza nas też to, że dla tego typu działań poparcie wyraził Jacek Majchrowski, który swoją pieczątką potwierdził decyzję Barbary Nowak.

Chcemy, by w naszym mieście słuchano głosu jego mieszkanek i mieszkańców.

Chcemy, by krakowskie szkoły były przestrzenią bezpieczną dla dzieci, a także ich personelu.

Chcemy, by krakowską i małopolską edukacją zarządzała osoba kompetentna, a nie taka, która na tworzeniu konfliktów buduje swoją polityczną karierę.

Zwracamy się zatem z apelem o podjęcie działań w celu odwołania pani Barbary Nowak z zajmowanego stanowiska. Wierzymy, że dzięki zmianie na tym stanowisku będziemy mieli szansę na poprawę sytuacji w naszych szkołach i zwiększenie jakości kształcenia.

Petycję podpisało już 2647 osób!

Popieram petycję!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej