Podpisz petycję ws. lasu łęgowego!

Do: Prezydenta Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o natychmiastowe zablokowanie planów budowy fragmentu Trasy Pychowickiej nad lasem łęgowym w Przegorzałach.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

las łęgowy pomiędzy Salwatorem a Przegorzałami jest przez ekspertów uznawany za jeden z najcenniejszych terenów zielonych naszego miasta, a Instytut Nauk o Środowisku UJ rekomendował nawet utworzenie tam rezerwatu przyrody.

Na terenie łęgu w Przegorzałach żyje około 60 gatunków ptaków, w większości objętych ochroną – jak np. derkacz, krogulec czy dzierzba gąsiorek. Występują tam również chronione płazy, gady, bobry i wydry, a także sarny, zające i lisy. Teren lasu ma ogromne walory krajobrazowe dzięki sieci 15 oczek wodnych. 

Temu pięknemu i wartościowemu obszarowi zagrażają dziś plany budowy kolejnych odcinków tzw. III obwodnicy Krakowa. W przedstawionych niedawno wariantach przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej zaproponowano bowiem budowę  mostu samochodowo-tramwajowego lub estakady tramwajowej bezpośrednio nad lasem łęgowym. Dla żyjących tam zwierząt plany te stanowią wręcz śmiertelne zagrożenie. 

Podczas konsultacji społecznych dla trasy Łagiewnickiej zapewniano mieszkańców, że dalsza część tzw. III obwodnicy zostanie poprowadzona w całości w tunelu – tak, aby nie ingerować w las łęgowy. Jednak pomimo obietnic, spółka ostatecznie nie uwzględniła takiego wariantu w swoich planach. 

Głęboko wierzymy, że ochrona bioróżnorodności i życia zwierząt jest ważniejsza niż kolejne trasy samochodowe, dla których z całą pewnością można znaleźć inne miejsce lub kształt. Dlatego apelujemy dziś do Pana Prezydenta o zablokowanie możliwości realizacji Trasy Pychowickiej w obecnie proponowanej postaci i odrzucenie wszystkich wariantów, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zwierząt i całego ekosystemu lasu łęgowego w Przegorzałach. Domagamy się, aby – zgodnie z wolą wyrażoną także przez większość miejskich radnych – powstał nowy wariant, który, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, uwzględni cały przebieg trasy w tunelu przechodzącym pod Wisłą i nieingerującym w łęg w Przegorzałach.

Petycję podpisało już 459 osób!

Popieram petycję ws. lasu łęgowego!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej