Podpisz petycję ws. pilnego stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek

PETYCJA
W SPRAWIE PILNEGO STWORZENIA
SYSTEMU MONITORINGU KRAKOWSKICH RZEK

 

Do: Prezydenta Miasta Krakowa

My, Mieszkańcy Krakowa, poruszeni ostatnią kryzysową sytuacją na rzece Wildze, z której wydobyto około 2 tysiące martwych ryb, a także mając w pamięci przypadki zatrucia innych rzek na terenie naszego miasta, domagamy się jak najszybszej realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa nr XCVII/2662/22 w sprawie stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek.

Pierwsze śnięte ryby zostały wykryte w Wildze przez wędkarzy rano 6 lipca, a do wieczora 7 lipca aktywiści oraz przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej wydobyli z rzeki około 2 tysięcy martwych ryb. Nie wiadomo, ile innych zwierząt ucierpiało – wiadomo jednak, że w tym rejonie liczne jest ptactwo wodne, występują także bobry. Okolice Wilgi są również miejscem rekreacji mieszkańców – w sąsiedztwie zatrutego odcinka mieszka kilkanaście tysięcy ludzi. Tymczasem próbki wody pobrano dopiero po upływie 1,5 doby od wykrycia pierwszych śniętych ryb, w ogóle nie pobrano próbek z martwych zwierząt, a realne działania właściwych służb zostały podjęte, kiedy aktywiści i miejscy radni nagłośnili temat medialnie. Gdyby w Wildze istniał system monitoringu, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Skażenie zostałoby wykryte natychmiast i byłoby wiadomo, na jakim dokładnie odcinku się pojawiło – a dzięki temu wykrycie i ukaranie sprawcy byłoby znacznie łatwiejsze. Być może udałoby się także ograniczyć straty. W obecnej sytuacji prawdopodobieństwo, że winowajca zostanie znaleziony, jest nikłe.

Niestety przykład Wilgi nie jest w Krakowie odosobniony. Białucha, Dłubnia, Drwinka, Serafa, Rudawa czy potok Olszanicki – przykłady rzek, w których w ostatnich latach pojawiały się różnego rodzaju zanieczyszczenia, można mnożyć. A zatrute rzeki to nie tylko katastrofa dla mieszkających tam zwierząt. To także poważne zagrożenie dla ludzi. Stworzenie systemu monitoringu jest jedynym skutecznym sposobem, żeby to ograniczyć. Pozwoli na ciągłe badanie stanu jakościowego wody w krakowskich rzekach i szybkie reagowanie w przypadku ich zanieczyszczenia. Da również każdemu mieszkańcowi możliwość sprawdzenia wyników pomiarów w czasie rzeczywistym.

Z powyższych powodów domagamy się od Pana Prezydenta stanowczych i skutecznych działań w celu realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w tej sprawie, podjętej 22 października 2022 roku.

 

Petycję podpisało już 295 osób!

Popieram petycję ws. pilnego stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej