Eksperci

Think tank jest zapleczem eksperckim klubu radnych i stowarzyszenia.

Tworzy go grupa ludzi, którzy mają nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też mnóstwo chęci, żeby zmieniać nasze miasto na lepsze.

To tutaj rodzą się dobre pomysły i rozwiązania dla Krakowa.

Tomasz Brzostowski

usługi dla biznesu

Więcej

Bartosz Chajdecki

kultura, muzyka, muzyka filmowa

Więcej

Michał Czerski

kultura, targowiska, dziedzictwo

kontakt:
510 260 898
czerski@imagokrakow.pl

Więcej

prof. Mariusz Czop

gospodarka wodna

Więcej

dr Tomasz Fiszer

energetyka, zrównoważony rozwój

Kontakt:
fiszer@trade-off.com.pl
tel. 668 396 725

Więcej

Maciej Górz

urbanistyka, planowanie przestrzenne

Kontakt:
mgorz@hotmail.com
tel. + 316 2871 3867

Więcej

dr Justyna Kolarz

architektura, urbanistyka, estetyka przestrzeni publicznych

Kontakt:
office@justynakolarz.com
tel. 502 352 022

Więcej

Mikołaj Kotowicz

sport

Kontakt:
mikolaj.kotowicz@kct.pl
tel. 502 067 081

Więcej

dr Michał Kowalówka

polityka społeczna, edukacja, psychologia dziecięca

Kontakt:
michal.kowalowka@gmail.com
tel. 605 551 075

Więcej

Robert Kubalski

energetyka odnawialna, nowoczesne technologie informatyczne

Kontakt:
604206959
r.kubalski@wp.pl

Więcej

Jakub Kucharczuk

polityka mieszkaniowa i metropolitalna

Więcej

Jacek Lewkowicz

zootechnika, ochrona zwierząt

Kontakt:
601 405 931

Więcej

Artur Ławrowski

edukacja

Kontakt:
arturo7774@gmail.com
tel. 600 342 218

Więcej

Magdalena Milert

architektura, urbanistyka, dostępność przestrzenna

Kontakt:
mlmilert@gmail.com
tel. 697 928 902

Więcej

dr Jacek Mosakowski

transport publiczny, komunikacja

Kontakt:
j.m.mosakowski@gmail.com

Więcej

Tomasz Owsiak

finanse spółek, rentowność inwestycji, efektywność procesów administracyjnych

Więcej

Bartosz Paleta

turystyka, dyplomacja kulturalna

kontakt:
bartosz.paleta@gmail.com,
tel. 791 609 121

Więcej

Bartosz Paszcza

technologie, innowacje

Kontakt:
bartosz.paszcza@gmail.com

Więcej

Piotr Płonka

rozwój osiedli peryferyjnych

Kontakt:
radnypiotrplonka@gmail.com

Więcej

Piotr Polończyk

budownictwo, przedsiębiorczość

Kontakt:
polonczyk.rdk@wp.pl

Więcej

Paulina Poniewska

partycypacja społeczna, ochrona przyrody, adaptacja miasta do zmian klimatu

Więcej

Tomasz Pytko

kultura, polityka młodzieżowa, partycypacja - budżet obywatelski

Kontakt:
tomasz.pytko@gmail.com
tel. 690 272 372

Więcej

dr Natalia Schmidt-Polończyk

popularyzacja nauki, relacje miasto-uczelnie wyższe

Kontakt:
doktorkatutorka@gmail.com

Więcej

dr Zofia Smolarska

instytucje kultury, rzemiosło, ekologia w kulturze

Kontakt:
zofia.smolarska@ispan.pl

Więcej

Karol Wałachowski

polityka miejska, samorząd terytorialny

Kontakt:
karol.walachowski@gmail.com
tel. 667 717 411

Więcej

Mariusz Waszkiewicz

ochrona środowiska, ekologia, zagospodarowanie przestrzenne

Kontakt:
waszkiewicz.kdm@wp.pl
tel 699 878 443

Więcej

dr Krzysztof Wąsowicz

gospodarka komunalna, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Kontakt:
wasowick@uek.krakow.pl
tel. 604 317 316

Więcej

dr Tomasz Wełna

kultura i sztuka, edukacja w sztuce

Więcej

dr Karol Wilczyński

media, NGO, wielokulturowość

Kontakt:
kmwilczynski@gmail.com

Więcej

Justyna Wnuk

zootechnika, ochrona zwierząt

Więcej

dr Maja Zastawnik-Perkosz

architektura, urbanistyka, mobilność osobista

Kontakt:
maja.zastawnik@gmail.com

Więcej