Podpisz petycję ws. utworzenia parku leśnego XXL!

PETYCJA

W SPRAWIE UTWORZENIA PARKU LEŚNEGO XXL

„DOLINA PRĄDNIKA”

 

Do: Prezydenta Miasta Krakowa i Radnych Miasta Krakowa

 

My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Pań i Panów Radnych z apelem o utworzenie na północy Krakowa parku leśnego XXL „Dolina Prądnika”, obejmującego tereny o pow. 130 hektarów w rejonie użytku ekologicznego o tej samej nazwie.

Północna część Krakowa, ze względu na postępującą zabudowę i rosnącą liczbę mieszkańców, szczególnie potrzebuje parku XXL, a sam Prądnik Biały jest najludniejszą dzielnicą naszego miasta. Obszar wyznaczony od południa linią kolejową, od wschodu ulicami Głogową i Dożynkową, od zachodu istniejącą i planowaną zabudową przy ul. Glogera, a od północy i północnego zachodu granicami miasta stanowi jeden z ostatnich w Krakowie zwartych, niezabudowanych terenów, na których możliwe jest utworzenie dużego parku. Stałby się on naturalną otuliną chronionego w formie użytku ekologicznego lasu łęgowego nad rzeką Prądnik i umożliwiłby jego powiększenie. Teren ten jest także kluczowy z punktu widzenia zwiększania powierzchni lasów w naszym mieście. Potwierdzają to oficjalne miejskie dokumenty strategiczne, w tym przede wszystkim przyjęty w grudniu 2019 roku „Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Należy przypomnieć, że dokładnie dwa lata temu, w kwietniu 2021 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę obligującą Prezydenta Miasta Krakowa do utworzenia parku XXL „Dolina Prądnika”. Urządzenie parku leśnego na tym obszarze było także jednym z postulatów Pana Prezydenta w kampanii wyborczej w 2018 roku. Mimo to można mieć wrażenie, że temat z roku na rok odkładany jest na później. Tymczasem tworzenie dużych, rozległych parków powinno być priorytetem „zielonej” polityki władz Krakowa. Parki XXL pełnią nie tylko funkcje rekreacyjne, ale stanowią także naturalne płuca miasta. Ze względu na postępującą zabudowę ich tworzenie staje się i stawać będzie coraz trudniejsze, dlatego kroki w tym kierunku należy podjąć natychmiast, zanim będzie za późno.

Mając na uwadze powyższe, domagamy się niezwłocznego podjęcia działań w celu utworzenia parku leśnego XXL „Dolina Prądnika”. W pierwszej kolejności konieczne jest objęcie tego terenu nowym planem zagospodarowania przestrzennego, co jest warunkiem wykupu gruntów pod przyszły park. W Radzie Miasta Krakowa złożony został projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny XXL Dolina Prądnika”. Apelujemy do Państwa Radnych o poparcie tego projektu, a do Pana Prezydenta – o jak najszybszą realizację uchwały, jak tylko zostanie ona podjęta.

 

Petycję podpisały już 1883 osoby!

Popieram petycję ws. utworzenia parku leśnego XXL!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej