Podpisz petycję ws. dodatkowych klas w liceach!

PETYCJA
W SPRAWIE UTWORZENIA DODATKOWYCH KLAS
W LICEACH OGÓLNOKSZTĄŁCĄCYCH W KRAKOWIE

Do: Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, a przede wszystkim zmartwieni rodzice, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o utworzenie dodatkowych klas w krakowskich liceach ogólnokształcących.

Do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych nie dostało się w Krakowie aż 2636 kandydatów i kandydatek. Nasze miasto pobiło tym samym wszelkie rekordy. Nawet w dwukrotnie większej Warszawie ta liczba wyniosła mniej niż w Krakowie.

Stało się tak dlatego, że w tegorocznej rekrutacji uczestniczyło półtora rocznika, w tym uczniowie i uczennice, którzy w 2014 roku poszli obowiązkowo do szkoły jako sześciolatki. Jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji Urząd Miasta Krakowa zapewniał, że nie będzie konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań ze strony samorządu. Niestety – co można było przewidzieć – stało się inaczej. Bardzo dobrzy uczniowie, pomimo świetnych wyników, nie dostali się do swoich wymarzonych szkół, ponieważ w wielu placówkach znacznie wzrósł próg punktowy. Przykładem może być XLII LO, w którym próg do klasy z rozszerzoną matematyką, geografią i WOS-em wzrósł aż o 29 punktów – ze 135 do 164 punktów.

Do tej pory w Krakowie nie podjęto żadnych konkretnych działań, aby zaradzić tej sytuacji. Magistrat ograniczył się do apelu do dyrektorów szkół o zwiększanie liczby miejsc w klasach: z 28 do 32 osób. Z tej „możliwości” skorzystały jednak tylko dwa licea ogólnokształcące. Zamiast „pozwalać” dyrektorom na zwiększenie liczby miejsc w klasach, władze miasta powinny utworzyć nowe klasy w liceach ogólnokształcących, bo obecnie jedynym rozwiązaniem proponowanym tym, którzy „nie zmieścili” się w liceach jest skorzystanie z ponad 1500 miejsc, które wciąż są dostępne – przede wszystkim w samorządowych szkołach branżowych (542 miejsca) i technikach (643 miejsca). Ale to nie w takich placówkach chce się uczyć znaczna część uczniów i uczennic, bo przecież szkoły branżowe i technika mają inny charakter niż licea ogólnokształcące. Poza tym, do liceów nie dostało się ponad 2500 tysiąca osób – to gdzie ma pójść reszta?

Takie podejście ze strony Pana Prezydenta i urzędu miasta uważamy za niedopuszczalne i pogardliwe w stosunku do uczniów, którzy poświęcili wiele czasu na to, aby rzetelnie przygotować się do egzaminów i osiągnąć jak najlepsze wyniki, dzięki którym mieli dostać się do wybranych przez siebie liceów.

Ci uczniowie i uczennice przeżywają teraz ogromny stres. O ich przyszłość martwią się także rodzice. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia, dlatego domagamy się podjęcia stanowczych kroków w celu utworzenia dodatkowych klas w krakowskich liceach ogólnokształcących. Nie możemy pozwolić na to, żeby z powodu nieprzemyślanych zmian systemowych przed naszymi dziećmi zamknęły się drzwi do wybranej przez nich ścieżki edukacji!

UWAGA! Aby złożyć podpis pod petycją wypełnij poniższy formularz, a następnie potwierdź swój podpis klikając w link przesłany na podany adres e-mail.

Popieram petycję
ws. dodatkowych klas w liceach!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej