Niech rząd pomoże uchodźcom z Ukrainy – petycja

Petycja
w sprawie utworzenia programu wewnętrznej relokacji
i systemu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

Do: Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Od 24 lutego – czyli od pierwszego dnia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – do naszego kraju przybyło blisko 2 miliony uchodźców i uchodźczyń. Każdego dnia naszą wschodnią granicę przekraczają tysiące osób uciekających przed terrorem wojny – kobiet, dzieci i osób starszych.

Mieszkańcy polskich miast, miasteczek i wsi otwarli przed nimi swoje serca. Dzięki ogromnemu zrywowi współczucia i zaangażowania Polaków, osoby te znajdują schronienie w naszych domach, stając się naszymi gośćmi. Uchodźcy i uchodźczynie najliczniej trafiają do największych polskich miast. Według szacunków krakowskiego ratusza, w samym Krakowie przebywa już blisko 150 tysięcy osób, które uciekły w ostatnich tygodniach z Ukrainy. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców pomogło w tym okresie kilkuset takim osobom. Inne organizacje, instytucje, grupy nieformalne, także zawiesiły swoje typowe działania i koncentrują wysiłki wyłącznie na pomocy uchodźcom. Krakowianie stanęli na wysokości zadania, organizując się oddolnie i działając non stop, często bez chwili odpoczynku.

Zjednoczenie w pomocy, w którym wszyscy uczestniczymy, jest niezwykle budujące. Niestety, wiemy już, że nie będzie ono wystarczające aby zapewnić naszym gościom godne życie w dłuższej perspektywie czasowej. Do tego niezbędne będą skoordynowane działania na poziomie ogólnopolskim, które podjąć mogą wyłącznie władze centralne.

W dużych polskich miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, powoli zaczyna brakować miejsc dla naszych gości z Ukrainy. Nie wynika to jednak z braku empatii naszych mieszkańców, a z czystej matematyki. Dla Warszawy przybycie 200 tysięcy uchodźców oznacza powiększenie wcześniejszej liczby mieszkańców o 10%. W Krakowie to już prawie 20%. Możliwości naszych placówek oświatowych – szkół, przedszkoli – a także naszych ośrodków medycznych – przychodni, szpitali – są niestety ograniczone. Ich pracownicy robią i będą robili, co tylko w ich mocy, aby zapewnić odpowiednią opiekę naszym gościom. Musimy jednak przyjąć do wiadomości, że jeśli nie usystematyzujemy pomocy Ukraińcom, opieka ta będzie się pogarszała. W efekcie osoby, które uciekły do nas przed wojną, nie będą mogły tutaj w pełni bezpiecznie i godnie funkcjonować, a infrastruktura w polskich metropoliach ulegnie krytycznemu przeciążeniu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że gotowość do przyjęcia ukraińskich rodzin lub większych grup uchodźców  aktywnie zgłaszają mieszkańcy, instytucje i samorządy z mniejszych polskich miast, miasteczek i wsi. Szacują, że będą w stanie zapewnić tym osobom godniejsze warunki niż te, które będą teraz możliwe w przeciążonych metropoliach. Aby tam trafiły, konieczne jest jednak natychmiastowe zaprojektowanie i wdrożenie ogólnopolskiego systemu, w ramach którego to państwo będzie odpowiadało za takie rozmieszczenie w kraju osób przybywających z Ukrainy, które zapewni im najlepsze możliwe warunki życia, a jednocześnie nie obniży drastycznie warunków życia nas wszystkich.

Musimy za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której ze względu na brak organizacji i odpowiedniego planowania, matki z dziećmi będą koczować na dworcach czy przemieszać się między kolejnymi tymczasowymi noclegowniami. Jeśli państwo nie podejmie pilnych działań w tej sprawie, to – nawet przy największym wysiłku ze strony mieszkańców i samorządu – do takiej sytuacji w końcu dojdzie, ponieważ Polska mierzy się teraz z największym kryzysem humanitarnym w Europie od czasów II Wojny Światowej. Nad kryzysem tej skali nie da się skutecznie zapanować oddolnie, bez udziału państwa – dlatego apelujemy do Pana Premiera i Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie działań w tej sprawie.

Popieram petycję ws. relokacji uchodźców z Ukrainy

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej