Podpisz petycję ws. ochrony terenów przy ul. Rogozińskiego

PETYCJA
W SPRAWIE OCHRONY PRZED ZABUDOWĄ
TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEGO

Do: Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa z apelem o ochronę przed zabudową terenów zielonych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego oraz o utrzymanie gabarytów i aktualnie istniejącej funkcji usług medycznych na sąsiedniej działce.

Grzegórzki to jedna z najbardziej zabetonowanych dzielnic Krakowa. Południowe Grzegórzki, na terenie których znajduje się ulica Rogozińskiego, zostały intensywnie zabudowane budownictwem mieszkaniowym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Brak uchwalonego na czas Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sprawił, że w okolicy brakuje wielu innych funkcji charakteryzujących dobrze zaplanowane tereny: przedszkoli, szkół, miejskiej zieleni czy przestrzeni publicznych.

Obecnie przy ulicy Rogozińskiego trwają starania dewelopera Cordia o uzyskanie pozwolenia na bardzo intensywną zabudowę tego obszaru: wysokość inwestycji ma sięgać aż 21 metrów, a łącznie na tym terenie według planów dewelopera ma powstać 161 mieszkań. Taki projekt stoi w sprzeczności z zasadami dobrej urbanistyki. Sprawa dotyczy działek: 112/7; 115/70; 115/60; 115/18; 115/42; 115/77; 110/21; 110/23; 115/37; 115/72 obręb 17 oraz 115/73 w zakresie usług medycznych.

Po pierwsze, tak wysoka zabudowa zagrozi naświetleniu mieszkań znajdujących się na sąsiedniej działce, które cechuje znacznie niższa zabudowa. Budynki w bezpośrednim sąsiedztwie mają mniej niż 15 metrów. Po drugie, budowa kolejnych mieszkań spowoduje brak przepustowości drogi dojazdowej, czyli ulicy Rogozińskiego, która już obecnie jest niewystarczająca. Po trzecie, obszar planowanej inwestycji to teren zalewowy Wisły. Przy prowadzeniu robót i głębokich wykopów istnieje zagrożenie dla sąsiednich budynków: osiadania i pękania ścian czy zalewania garaży i piwnic. Po czwarte, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki wyposażone w gazowe piece dwufunkcyjne, działające w tradycyjnej technologii. Wysoki budynek obok wpłynie negatywnie na przewietrzanie i stworzy zagrożenie dla zdrowia i życia Mieszkańców z powodu potencjalnego występowania tzw. cofki.

Planowana przy ul. Rogozińskiego inwestycja była już przedmiotem wielu działań. Deweloper podejmował próbę jej realizacji z wykorzystaniem specustawy „Lex Deweloper”, który to projekt został odrzucony jednogłośnie przez Radę Miasta Krakowa. W ramach konsultacji ostatniego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu terenu wyrazili się Mieszkańcy okolicy, składając łącznie 777 podpisów pod wnioskiem do Studium, dotyczącym zmiany funkcji na zieleń urządzoną, a  w przypadku terenu obecnego „baraku” – na usługi publiczne w obecnej wielkości. Podobną opinię przedstawiła Rada Dzielnicy II Grzegórzki. Ponadto w 2019 r. Mieszkańcy zebrali 627 podpisów pod protestem obywatelskim przeciw zabudowie tego terenu.

Zważając na powyższe uwarunkowania, jako Mieszkańcy okolicy oczekujemy od Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa podjęcia wszelkich dozwolonych prawnie działań, zmierzających do ochrony przed zabetonowaniem opisywanego terenu. Postulowanym przez nas pomysłem jest stworzenie „Skweru Rogozińskiego” – terenu zieleni, który mógłby być wykorzystywany przez Mieszkańców tej intensywnie zabudowanej dzielnicy.

Petycję podpisało już 1027 osób!

Popieram petycję ws. ochrony przed zabudową terenów zielonych przy ul. Rogozińskiego

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej