#bo

icon07
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "Niebyła - Na Wzgórzach"

Od 20 marca do 18 kwietnia 2023 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Niebyła - Na Wzgórzach".

Dowiedz się więcej