#kwartalnik

29 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
19.05.2022

Tym razem między innymi o Krakowie bez fajerwerków i o możliwości powstania parku XXL „Białe Morza”.

28 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
06.04.2022

Tym razem między innymi o pomocy Ukrainie i wielkim sukcesie mieszkańców w sprawie budowy na os. Teatralnym 19.

27 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
21.01.2022

Tym razem między innymi o CBA w magistracie i Krakowie w rankingach.

26 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
24.11.2021

Tym razem między innymi o raporcie klubu Kraków dla Mieszkańców i przyszłorocznym referendum.

25 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
25.10.2021

Tym razem między innymi o Krakowie pod wodą i starciu gigantów. Zapraszamy do lektury!

24 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
13.07.2021

Tym razem między innymi o skokowym wzrost udziału terenów zielonych w Krakowie.

23 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
07.06.2021

Tym razem między innymi o nowych faktach w sprawie spalonego archiwum i nowej deweloperskiej modzie!

22 numer dwumiesięcznika KdM już dostępny!
22.03.2021

Tym razem między innymi o rozpoczęciu prac nad wprowadzeniem w naszym mieście biletu przystankowego.

21 numer Kwartalnika KdM już dostępny!
28.01.2021

Tym razem między innymi o sensacyjnym sondażu prezydenckim i planowanych igrzyskach w 2023 roku w Krakowie.

Jak nie drzwiami, to oknem
17.12.2020

Na początku koronakryzysu, jedna z miejskich jednostek postanowiła zatrudnić siódmego już z kolei wicedyrektora. Pod naciskiem dziennikarzy i jednego z radnych urzędnicy zreflektowali się, że tak nie wypada i konkurs odwołali. Tym samym uśpili czujność dziennikarzy i radnego..

icon07
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „ZAKAMYCZE”

28 czerwca

Dowiedz się więcej