Podpisz petycję ws. ograniczenia wycinki drzew na Wzgórzach Krzesławickich!

PETYCJA
W SPRAWIE OGRANICZENIA SKALI PLANOWANEJ WYCINKI DRZEW
W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI TRAMWAJOWEJ „WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE”

 

Do: Prezydenta Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, domagamy się przeprowadzenia ponownej, starannej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanej inwestycji związanej z przebudową pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” oraz wizji w terenie z udziałem ekspertów. Jesteśmy przekonani, że rzetelna analiza oparta na prawdziwych danych umożliwi wprowadzenie zmian w projekcie, które ograniczą dewastację przyrody w związku z tą inwestycją.

Po przeprowadzonej dotychczas analizie możliwości ograniczenia wycinki liczba drzew przewidzianych do usunięcia nie została zmniejszona o ani jedną sztukę. Budzi to nasze oburzenie, ponieważ wśród przeznaczonych do wycinki drzew znajdują się cenne egzemplarze, które nie kolidują z zaplanowaną infrastrukturą. Zdaniem ekspertów dokumentacja do decyzji ZRID dla tej inwestycji w części dotyczącej zieleni została wykonana bez należytej staranności i zawiera błędy. Zasięgi koron drzew zaznaczone na mapie nie są zgodne z rzeczywistością, co prowadzi do wadliwej oceny wielkości drzew i ich kolizji z planowaną inwestycją. W dokumentacji brakuje też informacji, które pozwoliłyby stwierdzić, czy ocena stanu zdrowia drzew przeznaczonych do usunięcia została wykonana w sposób prawidłowy, z wykorzystaniem właściwych badań i narzędzi, przez osoby o odpowiednich kompetencjach. W świetle takich zaniedbań nie możemy uznać dotychczasowej analizy za rzetelną.

Dlatego apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców i przeprowadzenie ponownej analizy możliwości wprowadzenia zmian projektowych w związku z przebudową pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” w celu ograniczenia skali planowanej wycinki drzew.

Popieram petycję ws. ograniczenia wycinki drzew na Wzgórzach Krzesławickich!

kdm-baner03
Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób
działamy na rzecz Krakowa.
A robimy naprawdę sporo!
Więcej