Co słychać w radzie miasta (17.05.2023)

Rada Miasta
20.05.2023

Środowa sesja przyniosła finał kilkuletniej walki radnych klubu Kraków dla Mieszkańców o ochronę cennych przyrodniczo terenów tzw. Słonej Wody. Po długich staraniach rada miasta podjęła wreszcie uchwałę o ustanowieniu w tym miejscu użytku ekologicznego. Dyskusje i emocje wzbudziły również dwa inne tematy: nocna prohibicja w Krakowie i wydłużenie godzin funkcjonowania ogródków kawiarnianych na Kazimierzu. Radni zdecydowali także, że tegoroczne wybory do rad dzielnic odbędą się 10 grudnia.

17 maja Rada Miasta Krakowa zdecydowała o ustanowieniu prawie 14-hektarowego użytku ekologicznego „Słona Woda”. Dzięki temu bezpieczny przed zabudową stał się teren o szczególnych wartościach przyrodniczych, w rejonie nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Wjazd buldożerów przestał zagrażać rzadkim i chronionym gatunkom roślin i zwierząt, niewielkim stawom i szuwarom. To wielki sukces – i efekt kilkuletnich starań radnych z klubu Kraków dla Mieszkańców. Przypomnijmy, że utworzenie parku na Słonej Wodzie było przed wyborami samorządowymi w 2018 roku postulatem nie tylko kandydatów KdM, ale także Jacka Majchrowskiego. Obietnica prezydenta nie przełożyła się jednak później na żadne skuteczne działania. Tymczasem radni KdM już na początku kadencji złożyli projekt uchwały w sprawie utworzenia parku Słona Woda – ten jednak został odrzucony przez radę w czerwcu 2019 roku. Kolejnym krokiem było złożenie w 2020 roku projektu uchwały w sprawie ustanowienia tam użytku ekologicznego. Głosowanie nad tym dokumentem było jednak bardzo skutecznie odwlekane. Finalny, przyjęty w środę projekt uchwały w sprawie użytku przygotował specjalny zespół w ramach komisji planowania przestrzennego, któremu przewodniczył radny Jan Stanisław Pietras z KdM. Sprawa była pilna i ważna również dlatego, że swoich planów związanych ze Słoną Wodą nie krył jeden z dużych deweloperów. Media ujawniły mapkę, z której wynikało, że na cennych przyrodniczo terenach ma powstać aż 30 bloków. W rejonie Słonej Wody miały też miejsce różne „dziwne” wydarzenia – najpierw duża część terenu została wykarczowana i obsiana kukurydzą, a później powstało tam – prawdopodobnie nielegalnie – betonowe ogrodzenie. Projekt uchwały w sprawie użytku już na sesji próbowano zmienić, ograniczając jego obszar z 14 do 9 hektarów. Poprawkę w tej sprawie złożył radny Grzegorz Stawowy – szczęśliwie jednak w głosowaniu została ona odrzucona.

Bardzo emocjonującym tematem była nocna prohibicja. Od dawna zapowiadany prezydencki projekt uchwały w tej sprawie właśnie w środę finalnie trafił pod głosowanie. Temat był kontrowersyjny, jednak rada – choć nie jednogłośnie – podjęła uchwałę w takiej postaci, w jakiej przedstawił ją Jacek Majchrowski. Od 1 lipca w całym Krakowie sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych będzie zakazana pomiędzy północą a godz. 5:30 rano.

Również na tej sesji pod obrady trafił projekt uchwały zgłoszony przez mieszkańców, którzy postulowali wydłużenie godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenie Kazimierza. Zgodnie z zasadami uchwały o parku kulturowym Kazimierz ze Stradomiem, ogródki mogą być czynne w godzinach 6:00-22:00 od niedzieli do czwartku, a w piątki i soboty, a także dni poprzedzające dzień wolny od pracy – do północy. Autorzy projektu uchwały argumentowali, że klimat i obyczaje zmieniły się w taki sposób, że rzeczą normalną jest umawianie się na spotkania towarzyskie na godz. 22:00, o której ogródki kawiarniane są już zamknięte. Zwracali także uwagę, że przedsiębiorcy z Kazimierza są traktowani gorzej niż ci z innych części miasta, gdzie nie ma takich obostrzeń. Mieszkańcom i przedsiębiorcom z Kazimierza udało się przekonać większość radnych i uchwała została podjęta. Ta decyzja oznacza, że ogródki kawiarniane w okresie od 1 kwietnia do 31 października będą czynne w piątki i soboty do godz. 1 w nocy, w pozostałe dni – do północy. Z kolei od listopada do marca – do północy w piątki i soboty oraz do godz. 23:00 w pozostałe dni.