Co robimy

Rada Miasta
Co słychać w radzie miasta (07.05.2024)
07.05.2024
Rada Miasta
Nadchodzi odwilż w Radzie Miasta Krakowa – młodzi na listach KDM
15.03.2024
Chcą sprawnej i dostępnej komunikacji miejskiej, zieleni i mieszkań na tani wynajem. ‒ Rada Miasta potrzebuje powiewu świeżego powietrza. Ludzi, którzy myślą nowocześnie i chcą Krakowa lepszego dla wszystkich mieszkańców.
Rada Miasta
57 nazwisk na listach komitetu Łukasza Gibały
04.03.2024
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców” wczoraj rozpoczął rejestrację listy kandydatów do rady miasta. Znalazło się na nich 57 osób z 7 okręgów i 18 dzielnic, wśród których są osoby wywodzące się z różnych środowisk, m.in. doświadczeni radni miejscy, radni dzielnicowi, pracownicy akademiccy, artyści, społecznicy i przedsiębiorcy.
Rada Miasta
Czy władze miasta zadbają o zieleń po budowie linii tramwajowe...
31.01.2024
Mieszkańcy os. Krowodrza Górka podkreślają, że tereny zielone po budowie linii KST III pozostają zaniedbane. Brakuje zieleni oraz dialogu. Nasz klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” wzywa Prezydenta Miasta Krakowa do pilnych konsultacji i działań.
Rada Miasta
Czy władze miasta zapewnią ochronę przyrodniczą w Toniach?
31.01.2024
Mieszkańcy Prądnika Białego zgłaszają brak działań w zakresie ochrony terenów w Toniach. Jako klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” wzywamy do utworzenia użytku ekologicznego „Łąki w Toniach”.
Rada Miasta
Co słychać w Radzie Miasta (17.01)
18.01.2024
Rada Miasta
Czy dzieci w krakowskich szkołach mają równy dostęp do obiadów?
17.01.2024
Rodzice uczniów krakowskich szkół podstawowych zwracają uwagę na problem nierównego traktowania dzieci w kontekście wysokości opłat za posiłki dla uczniów. Warto poznać nasz projekt uchwały, który dąży do ujednolicenia opłat za posiłki w placówkach edukacyjnych.
Rada Miasta
Co słychać w radzie miasta (20.12.2023)
20.12.2023
Rada Miasta
Co słychać w radzie miasta (06.12.2023)
06.12.2023
Rada Miasta
Co słychać w radzie miasta (22.11.2023)
22.11.2023
icon07
Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów

28 lutego

Dowiedz się więcej