Co słychać w radzie miasta (20.12.2023)

Rada Miasta
20.12.2023

Najważniejszym tematem ostatniej w tym roku sesji rady miasta był budżet Krakowa na 2024 rok. Do prezydenckiego projektu tego dokumentu radni złożyli kilkaset poprawek klubowych i indywidualnych. Po raz pierwszy w tej kadencji – a prawdopodobnie także przez 21 lat rządów Jacka Majchrowskiego – prezydent w swojej autopoprawce nie uwzględnił ani jednej z nich. Na środowej sesji udało się także – po wielu latach starań – przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Podwawelskiego.

Z punktu widzenia tego, co wydarzy się w Krakowie w przyszłym roku, głosowanie nad budżetem było istotne bardziej niż zwykle. Zdecydowana większość radnych oceniła krytycznie prezydencki projekt, a do tego Jacek Majchrowski nie uwzględnił żadnej ze złożonych poprawek. Istniało więc ryzyko, że projekt prezydenta zostanie odrzucony w głosowaniu. Wówczas groziłoby miastu, że sporządzanie budżetu przejmie Regionalna Izba Obrachunkowa. W takim przypadku „wypadłyby” z dokumentu nawet te inwestycje, które uwzględnił Jacek Majchrowski. W finalnych głosowaniach radni przyjęli 296 ze złożonych poprawek, a potem uchwalili tak poprawiony budżet. 

Dobrą wiadomością dla mieszkańców osiedla Podwawelskiego jest uchwalenie wreszcie planu zagospodarowania dla tego obszaru. Przypomnijmy, że radni KdM w walkę o ochronę przed zabudową zielonego terenu tzw. „Ogrodnika” angażowali się od początku, od pierwszego wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Podwawelskie”. Niestety jednak Jacek Majchrowski nie zaakceptował ani ich poprawek do tego projektu, ani uwag tysięcy mieszkańców. W efekcie blisko dwa lata temu rada miasta odrzuciła go w pierwszym czytaniu. Działania w tej sprawie radni KdM wznowili po informacjach od mieszkańców, że inwestor, który kupił działkę przylegającą do terenu „Ogrodnika”, stara się o sądowne wyznaczenie do niej dojazdu. Jeśli to by mu się udało, nie tylko ta działka, ale także sąsiednie mogłyby zostać zabudowane na podstawie tzw. „wuzetek”. Taką procedurę może powstrzymać tylko uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ten obszar zostałby przynajmniej w części przeznaczony pod park. Stąd wniosek radnych KdM do Jacka Majchrowskiego z grudnia 2022 roku, w którym apelowali o ponowne wprowadzenie pod obrady rady miasta projektu tego planu, a później także projekt uchwały kierunkowej w tej samej sprawie. Środowa sesja rady przyniosła wreszcie finał trwających od blisko 5 lat starań. Niemal jednogłośnie uchwalona została wypracowana wspólnie z mieszkańcami kompromisowa wersja planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru os. Podwawelskie.

Podczas środowej sesji radni przyjęli również szereg innych uchwał. Jedna z nich dotyczy zmian w krakowskim programie wspierania in vitro na lata 2023-2025. W pierwotnej wersji jedna para miała szansę na miejskie dofinansowanie tylko raz w ciągu trwania programu – po zmianach będzie mogła je uzyskać raz w ciągu każdego roku. Kolejną uchwałą zmieniono termin składania wniosków o wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą – będzie to możliwe do końca 2024 roku (poprzedni termin mijał 31 grudnia br.).