Dom Utopii w Nowej Hucie – miejsce spotkania

Dobre praktyki
23.10.2023

Na osiedlu Szkolnym w Nowej Hucie powstał w 2021 roku Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii. Stare pomieszczenia nieużywanego budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 zostały zrewitalizowane, a ich przestrzenie wypełniła artystyczna aktywność. To w zamierzeniu twórców miejsce otwartego współdziałania mieszkańców ze sztuką, przenikania tradycji i przyszłości Nowej Huty, pełne empatii, wymiany doświadczeń i wielokulturowej wspólnoty.

Dach Domu Utopii

Dom Utopii to jedna z najnowszych krakowskich instytucji kultury. Działa w ramach nowohuckiego Teatru Łaźnia Nowa, będąc plastyczno-warsztatowym przedłużeniem jego teatralnej oferty. Jest przede wszystkim ukierunkowana na dialog – pomiędzy różnorodnymi dziedzinami sztuki, mieszkańcami i artystami. Po kilku latach intensywnych prac modernizacyjnych niszczejący budynek zespołu szkół elektrycznych został przekształcony w nowoczesną przestrzeń, oferującą pomieszczenia dla różnorodnych pracowni artystycznych, prowadzenia warsztatów oraz rezydencji twórców. Miejsce w obecnym kształcie udało się stworzyć przy pomocy miejskiej dotacji oraz współfinansowaniu z funduszy europejskich, dzięki którym nieużywane skrzydło szkoły może służyć mieszkańcom w nowej formie.

Cztery poziomy działania

Budynek Domu Utopii składa się z czerech pięter, a każde z nich wypełnia inną funkcję. Na poszczególnych kondygnacjach udostępniono miejsce do organizacji spotkań i wydarzeń wraz z galerią i czytelnią dla mieszkańców, pracownie artystyczne i rzemieślnicze, centrum edukacji kulturalnej, a na samej górze – miejsce dla wizytujących rezydentów. Twórcy określali te sfery hasłowo jako: działanie, myślenie, współodczuwanie i zamieszkiwanie. Ich zamierzeniem było więc całościowe podejście do stworzenia kreatywnego miejsca spotkań, inspiracji i odpoczynku dla okolicznych mieszkańców. Ma łączyć sztukę z życiem codziennym, w szczególności dzięki gotowym do korzystania pracowniom. Dostępna przestrzeń jest w pełni zaaranżowana, nawet na dachu i wokół budynku – wypełniona sztuką, inspirująca i otwarta.

Jedna z pracowni znajdujących się w Domu Utopii

Miejsce kreatywnej pracy

Do dyspozycji nowohucian w Domu Utopii udostępnione są nowocześnie wyposażone pracownie, w których pod okiem specjalistów chętni mogą zmierzyć się zarówno z gliną, tkaniną czy fotografią, tworząc prace tak artystyczne, jak i służące na co dzień. Pomocą służą specjaliści związani dotychczas z samym teatrem – tworzący kostiumy, oprawę plastyczną i architektoniczną, czyli realizujący spektakle. Z założenia trzymają się jednak na uboczu – prowadzący ma jedynie być pomocnikiem w kontakcie ze sztuką. To całkiem nowatorskie podejście, które w centrum artystycznego procesu stawia amatora, pozwalając mu na własne odkrywanie procesu twórczego. Dla uczestników przygotowano nowoczesne narzędzia, z którymi trudno mieć na co dzień do czynienia – prasę graficzną, drukarki 3D czy sprzęt fotograficzny, ale także tradycyjne narzędzia rzemieślnicze, dla podkreślenia dialogu pomiędzy przeszłością i współczesną technologią.

Kuluary pracowni krawieckiej
Z odzyskanych banerów powstają m.in. słynne nowohuckie TurboTorby.

Włączające projekty

Nowa Huta to w ostatnim czasie jedna z najintensywniej przekształcających się dzielnic. Od lat przyciąga nowych mieszkańców, zarówno zauroczonych historyczną tradycją, jak i poszukujących pozostałości przemysłowego klimatu. Przechodzi ewolucję, rozwija się i przekształca, czego odzwierciedleniem ma też być Dom Utopii. Szeroka oferta aktywności ma zachęcać do działania ludzi reprezentujących zróżnicowane grupy wiekowe i środowiskowe, promując lokalną integrację. W ofercie Domu Utopii znajdują się zarówno regularnie prowadzone warsztaty dla osób dorosłych, jak i cykliczne spotkania arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, np. wędrujące ze Sztokholmu „Cyklooksytocyny”. Zresztą czerpanie z wielokulturowych doświadczeń jest tu powszechne – spotkania i warsztaty nawiązują nie tylko do krakowskiego podwórka, ale także do międzynarodowych projektów sztuki współczesnej. Nadal jednak w centrum pozostaje lokalna społeczność, będąca odbiorcą wszystkich działań. Widać to także w programie rezydencjalnym, w którym zaprasza się artystów do czasowej współpracy z nowohucianami.

Miejsce jest dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich szczególne potrzeby przy tworzeniu kolejnych projektów artystycznych. Realizowane projekty mają odkrywać Hutę na nowo. Tak było chociażby w przypadku „Spółdzielni Dobrych Praktyk” – projektu, w którym do działania zaproszono lokalnych aktywistów, społeczników, organizacji pozarządowych i osób znających dzielnicę, z jej problemami i potrzebami.

Tradycja i przyszłość

Dom Utopii wypełnił od dawna nieużywane skrzydło Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 na osiedlu Szkolnym, wcześniej wykorzystywane do przedstawiania dodatkowych projektów artystycznych teatru. Obiekt udało się uzyskać jeszcze w 2016 roku, kolejne 5 lat trwało projektowanie, przebudowa i aranżacja przestrzeni. Pomimo znaczącego przekształcenia budynku, zachowano jego dawną formę, typową dla epoki i bliskiego sąsiedztwa Kombinatu.

Widok z dachu Domu Utopii na osiedle Szkolne i mural "Sąsiedztwo"

W miejscu dostosowanym do nowych zadań przeszłość ma się mieszać z przyszłością, tradycja z nowoczesnością, a doświadczenia międzynarodowych artystów zderzać się z lokalną wizją świata. Pytania o to, czym Huta jest dzisiaj i jakie jest jej jutro wydają się więc w Domu Utopii jak najbardziej odpowiednie. Widać to także w walce z myśleniem o tej dzielnicy Krakowa jako o niezmiennym relikcie poprzedniej epoki.

Stare tablice reklamowe uratowane z przed zapomnieniem z nowohuckich śmietników

Sztuka na dachu

Spostrzegawczych przechodniów zainteresować może także jaskrawozielona postać ustawiona na dachu Domu Utopii. To „Fontanna przyszłości”, czyli przedstawienie Lenina, wzorowane na słynnym pomniku Mariana Koniecznego, stojącym w latach 1973-1989 w alei Róż. Wywołuje liczne kontrowersje, ale nie można jej odmówić nawiązania do historii tego miejsca i przemysłowej spuścizny. Łączy wątek historyczny z nowoczesnym postrzeganiem sztuki, z dystansem patrząc na to, co już za nami. Jest więc najlepszym podsumowaniem kierunku, jaki przyświeca twórcom tego miejsca – odczarowania mitu Nowej Huty, wciąż postrzeganej stereotypowo, odciętej od Krakowa, zatrzymanej w poprzedniej epoce. Nie można jednak wciąż pokazywać jej jako nostalgicznego, zaklętego w pamięci skansenu po PRL-u, tylko pozwolić, z poszanowaniem jej historii, na tworzenie nowej rzeczywistości.

Rzeźba "Fontanna przyszłości"