Dotacje na zakup i montaż fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?

Rada Miasta
01.04.2022

Taki projekt uchwały, wypracowany wspólnie z ekspertami, złożył dzisiaj klub radnych „Kraków dla Mieszkańców”. – Nikt z nas zapewne nie ma wątpliwości jak ważne jest zapewnienie mieszkańcom przynajmniej częściowej niezależności energetycznej. Warto więc robić wszystko, żeby rozwijać odnawialne źródła energii – tłumaczy Łukasz Gibała, lider klubu.

To, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym miasta powinno być jednym z priorytetów, nie ulega wątpliwości. Jednym z narzędzi do realizacji tego celu jest miejski program dotacji do instalacji OZE – jest on jednak skierowany do odbiorców indywidualnych. Utworzenie analogicznego systemu dopłat, dedykowanego budynkom wielorodzinnym, będzie kolejnym i poważnym krokiem, zmierzającym do uczynienia Krakowa miastem bardziej ekologicznym.

Inwestowanie w energię odnawialną to nie tylko kwestia ekologii i ekonomii. To zdaniem radnych KdM również polska racja stanu – produkowanie energii ze spalania paliw kopalnych to finansowanie polityki prowadzonej przez Władimira Putina.

Pozyskany w ten sposób prąd będzie mógł być wykorzystywany do oświetlenia klatek schodowych, przejść czy garaży; pracy wind, bram, wentylacji lub klimatyzacji oraz ogrzewania budynku poprzez wspomaganie istniejącej pompy ciepła – tłumaczy Gibała. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa będzie mogła uzyskać dotację do mikroinstalacji lub małej instalacji w wysokości 5 000 zł za każdy kWp mocy instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 150 000 zł brutto.

W zależności od wielkości wspólnoty koszty związane z poborem energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynku to od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie. Wynika to z faktu, że poza oświetleniem części wspólnych obecnie wiele wspólnot posiada również inne urządzenia, takie jak np. sterowane elektrycznie bramy garażowe czy systemy odladzania rynien. Możliwość zamontowania odnawialnego źródła energii może mieć więc realny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców Krakowa.