Inspiracje od mieszkańców i wiedza ekspertów: złożyliśmy wnioski do nowego Studium

Aktualności
03.04.2019

W poniedziałek, 1 kwietnia minął termin składania wniosków do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. To ważny dokument – bo na jego podstawie będą tworzone nowe i zmieniane istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Od tego, jakie zapisy pojawią się w nowym Studium zależeć więc będzie m.in., które tereny zielone pozostaną bezpieczne, gdzie powstaną nowe zabudowania i jaka będzie ich dopuszczalna wysokość. Jako stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców złożyliśmy własny pakiet uwag do Studium.

Wnioski „Krakowa dla Mieszkańców” powstały dzięki współpracy ekspertów naszego think tanku z prawnikami. Jednak ogromny udział w ich tworzeniu mieli mieszkańcy Krakowa. Prowadzone przez nasze stowarzyszenie Pogotowie Obywatelskie pomogło już ponad 2 tysiącom osób. Duża część spraw, jakie zgłaszały, dotyczyła właśnie tematu zagospodarowania przestrzeni – niekontrolowanej zabudowy w konkretnych częściach Krakowa, problemów komunikacyjnych mieszkańców nowych osiedli czy ograniczania powierzchni terenów zielonych. Każda z takich spraw, skrupulatnie odnotowana, została przeanalizowana pod kątem tego, czy problem może rozwiązać odpowiedni zapis w nowo tworzonym Studium. Za te inspiracje szczególnie dziękujemy.

Złożony przez nas dokument zawiera 31 szczegółowych uwag, dotyczących konkretnych obszarów miasta. Wnioskujemy m.in. o zabezpieczenie precyzyjnie wskazanych terenów pod nowe parki, w tym parki XXL „Słona Woda”, „Wesoła”, „Dolina Prądnika” i „Krzemionki”; o ochronę przed jakąkolwiek zabudową Centrum Nowej Huty czy zarezerwowanie obszarów nad krakowskimi rzekami i rzeczkami w celu stworzenia tam w przyszłości  tras spacerowych i rowerowych. Ale to nie wszystko. Zawnioskowaliśmy też o to, żeby na potrzeby Studium powstały dodatkowe dokumenty strategiczne – takie jak np. wytyczne na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, inwentaryzacja zasobów przyrodniczych miasta czy analizy dostępności komunikacyjnej. Bo naszym zdaniem do tego super ważnego dokumentu trzeba podejść najbardziej profesjonalnie, jak to możliwe.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu, który jest dostępny tutaj:

Przeczytaj