Logiczna Alternatywa – start!

Aktualności
10.12.2014

Łukasz Gibała zainicjował dzisiaj powstanie nowego krakowskiego stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. Nasze Stowarzyszenie zajmie się przede wszystkim zgłaszaniem własnych projektów pod obrady Rady Miasta, a także monitorowaniem prac obecnych władz Krakowa.
Nazwa Logiczna Alternatywa ma z jednej strony nawiązywać do hasła wyborczego Łukasza Gibały z kampanii prezydenckiej („Logiczny wybór”), a z drugiej stawiać członków stowarzyszenia w opozycji do obecnie sprawujących władzę – prezydenta Jacka Majchrowskiego i przedstawicieli PiS-u i PO, zasiadających w Radzie Miasta.
Do stowarzyszenia przystąpiło wielu spośród kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały „Kraków miastem dla ludzi”, ale jest ono otwarte na przyjmowanie w swoje szeregi kolejnych osób zaangażowanych w sprawy Krakowa.
W trakcie zebrania założycielskiego zdecydowano również o wybraniu tymczasowych władz stowarzyszenia: Łukasz Gibała został wybrany przewodniczącym, Joanna Jankowska sekretarzem, a Adrianna Siudy skarbnikiem.