Łukasz Gibała wspólnie z ekspertami zaprezentował program wyborczy

Nasze działania
29.02.2024

Kraków stoi u progu olbrzymiej zmiany. Musimy zrobić wszystko, aby została ona zrealizowana na podstawie ambitnej wizji bardziej odważnego, sprawiedliwego i zorientowanego na potrzeby mieszkańców Krakowa – to najważniejsze przesłanie konferencji programowej Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta wspólnie ze swoimi ekspertkami i ekspertami przedstawił efekty wielomiesięcznej pracy. Poznaliśmy kierunek, którym miasto będzie podążać w nadchodzących latach, jeżeli to właśnie Gibała zostanie nowym prezydentem miasta.

Łukasz Gibała, akcentując potrzebę zmiany, mówił: – Kraków potrzebuje prawdziwej zmiany, która uwolni potencjał tego miasta. Nasza wizja to nie są puste obietnice, lecz realizowalny plan, oparty na współpracy z szerokim gronem utalentowanych i doświadczonych ekspertów. Chcemy, aby Kraków był miastem otwartym, skupionym na potrzebach mieszkańców, z efektywnym transportem publicznym, inwestycjami w zieleń i nowe mieszkania, rozwijającym się równomiernie we wszystkich dzielnicach.

Karol Wałachowski, dyrektor programowy Krakowa dla Mieszkańców, przedstawił kulisy prac nad programem: – Nasz program to wynik 12 miesięcy intensywnej pracy 18 grup roboczych i setek spotkań. Pokazuje on skalę wyzwań, ambicji i możliwości, jakie otwierają się w mieście wraz ze zmianą prezydenta i rady miasta.

Kompleksowy program dla Krakowa

Według Wałachowskiego kluczowym zadaniem jest poprawa jakości życia. – Celem jest miasto otwarte, w którym wszyscy będą czuć się dobrze, bez względu na wiek, miejsce urodzenia, płeć, zamieszkiwaną dzielnicę czy status materialny. Chcemy Krakowa, którym będziemy kierować wspólnie z mieszkańcami i w którym ważne będą wszystkie osoby zaangażowane w jego tworzenie – mówił. – Kraków to nie tylko obrazki z widokówek, powinno to być miasto z wysoką jakością życia w każdej dzielnicy. Nie należy zapominać o szerszej roli Krakowa. To europejska metropolia, ważna dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Powinniśmy konkurować z Wiedniem, Bostonem czy Barceloną, a nie myśleć zaściankowo.

Podczas konferencji głos zabrało kilkunastu z ekspertów, którzy pracowali nad programem Krakowa dla Mieszkańców. Na spotkaniu z dziennikarzami sztab Gibały zaprezentował także spot wyborczy kandydata na prezydenta Krakowa, który można zobaczyć tutaj: tiny.pl/dx4kb

W programie Łukasza Gibały i Krakowa dla Mieszkańców znalazły się m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, powrót stołówek do szkół i otwarcie nowych samorządowych żłobków. Ważnym postulatem jest ochrona zieleni – tworzenie nowych parków XXL i przeznaczanie corocznie 5% budżetu inwestycyjnego miasta na wykupy terenów pod nowe parki i lasy. Nie jest niespodzianką zapowiedź metra, eksperci Gibały przedstawili także plan rozbudowy sieci tramwajowej i autobusowej, przede wszystkim do „białych plam transportowych”. Planowana jest poprawa jakości planowania przestrzennego, m.in. poprzez utworzenie Biura Architekta Miejskiego i wzmocnienie jego roli, a także budowa mieszkań na wynajem długoterminowy. Poniżej fragmenty wypowiedzi ekspertów Łukasza Gibały.

Mariusz Waszkiewicz:

Kraków musi chronić swoje zielone płuca. Zobowiązujemy się do wykorzystania istniejących planów ochrony przyrody i zwiększenia obszarów zieleni, by poprawić jakość życia mieszkańców. Deklarujemy, że co roku 5% wydatków inwestycyjnych miasta będzie przeznaczone na wykup z rąk prywatnych zielonych działek, na których w przyszłości powstaną parki i lasy.

Krzysztof Wąsowicz:

Miejskie spółki wymagają audytu i wielu zmian. Należy uwspółcześnić narzędzia zarządzania i zwiększyć efektywność ich działania. Spółki są kluczowe dla jakości usług dla Mieszkańców Krakowa. Przekażmy je wreszcie w ręce fachowców i przeprowadźmy niezbędne zmiany.

Michał Kowalówka:

Zobowiązujemy się do stworzenia Miejskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Michał Czerski:

Krakowskie targowiska to nie tylko miejsca wymiany towarowej, ale przede wszystkim przestrzenie społeczne, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, wymieniać opinie i doświadczenia. Są one sercem każdej z dzielnic, odzwierciedlając jej charakter i potrzeby. Ożywienie krakowskich targowisk to szansa na odbudowę lokalnych społeczności i promocję zdrowego stylu życia, a także wsparcie dla lokalnych producentów.

Maja Zastawnik-Perkosz:

Promowanie mobilności aktywnej, czyli na krótszych dystansach: wybieranie spaceru, roweru czy hulajnogi, przy zapewnionej odpowiedniej infrastrukturze, może mieć wymierny pozytywny wpływ na nasz codzienny ruch i – co za tym idzie – nasze zdrowie.

Zofia Smolarska:

Aby tworzyć wspierający klimat dla rzemiosła w całym Krakowie, nie tylko w centrum i nie tylko podczas świątecznych kiermaszy, chcemy wdrożyć polityki, dzięki którym Kraków przyciągnie i pomoże utrzymać się rzemieślnikom, budującym bogactwo kulturowe poszczególnych dzielnic. Zamierzamy wspierać wartościowe inicjatywy, m.in. stosując preferencyjne czynsze w lokalach miejskich przeznaczonych na pracownie oraz niższe opłaty targowe dla rzemieślniczych punktów usługowych, współpracując z urzędami pracy przy organizacji staży dla adeptów rzemiosła czy tworząc miejsca integracji i  doradztwa dla rzemieślników w zakresie podatkowym, prawnym oraz pozyskiwania grantów. Pragniemy też wspierać współpracę między rzemieślnikami np. w formie klastrów i współpracować ze stowarzyszeniami, które dotychczas wykonywały świetną oddolną pracę, promując krakowskie rzemiosło.

Bartosz Paleta:

Naszym celem jest rozproszenie ruchu turystycznego poprzez odpowiednią promocję zabytkowych, lecz pozostających poza utartymi szlakami dzielnic, takich jak: Kleparz, Krowodrza, Zwierzyniec, Dębniki, Podgórze czy Nowa Huta. Promocja mniej znanych dzielnic Krakowa pomoże rozłożyć ruch turystyczny i ożywić lokalną gospodarkę, podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców.

Jakub Kucharczuk:

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Krakowie jest krytyczna i w dłuższej perspektywie zagraża rozwojowi naszego miasta. Nowy prezydent miasta musi wyznaczyć nowe standardy polityki mieszkaniowej. Proponujemy, aby Kraków podjął się roli aktywnego kreatora na rynku mieszkaniowym, inicjując budowę mieszkań na wynajem długoterminowy. 10 000 mieszkań na wynajem – w naszym przekonaniu uruchomienie budowy takiej liczby mieszkań to powinien być cel na najbliższą kadencję.

Natalia Schmidt-Polończyk:

Stworzymy platformę do dialogu pomiędzy krakowskimi uczelniami a magistratem.  Będziemy regularnie spotykać się i omawiać najważniejsze sprawy z przedstawicielami krakowskiego środowiska akademickiego. Rozmawiać będziemy zarówno z władzami uczelni, jak i z tymi, którzy tę wspólnotę tworzą, m.in. naukowcami, doktorantami i studentami. Akademickość Krakowa to ogromny potencjał miasta, który warto mądrze wykorzystać!

Artur Ławrowski:

Reforma stołówek szkolnych jest niezbędna, by zapewnić zdrowe, smaczne i dostępne żywienie dla wszystkich uczniów, podnosząc standardy krakowskich szkół.

Jacek Mosakowski:

Inwestycje w rozbudowę sieci tramwajowej i lekkiego metra są kluczowe dla poprawy mobilności i redukcji korków w mieście. Mamy spójną wizję rozwoju torowisk, a jej filarem jest budowa metra z Nowej Huty do Bronowic. Równocześnie zaczniemy konsultacje z Mieszkańcami w sprawie drugiej nitki, poprowadzonej tunelem z Alej Trzech Wieszczów do Kapelanki, która skomunikuje Kliny i przystanek kolejowy w Opatkowicach. W ciągu pięciu lat wybudujemy trasy tramwajowe do Azorów i Bronowic Wielkich, do Złocienia, do Rżąki oraz do przystanku kolejowego na os. Piastów. Jednocześnie przeprowadzimy szeroko zakrojone i uczciwe konsultacje społeczne w sprawie kolejnych tras: wzdłuż Piastowskiej, z Górki Narodowej przez Prądnik Czerwony do ronda Barei oraz z Płaszowa przez Nowohucką i Stella-Sawickiego, wraz z odnogą do Łęgu.

Magdalena Milert:

Większość Krakowa jest obecnie pokryta planami miejscowymi, jednak wiele do życzenia pozostawia ich jakość, a także sam proces ich uchwalania. Miasto postrzegane jest jako zabetonowane, bez zieleni, oddające wszystkie tereny pod zbyt intensywną zabudowę. Utworzymy Biuro Architekta Miejskiego, które będzie pełnić kluczową rolę w tworzeniu estetycznej, funkcjonalnej i zrównoważonej infrastruktury miejskiej. Będzie się także skupiać na opracowywaniu planów rozwoju urbanistycznego, dbając o zachowanie unikalnego charakteru naszego miasta. Jego misją będzie także dbanie o to, by projekty integrowały się z istniejącym krajobrazem miejskim, odpowiadając na codzienne potrzeby mieszkańców. 

Aleksandra Owca:

Mamy w programie postulat stworzenia Okienek dla Seniorów w Urzędzie Miasta. Takie okienka to  potrzebne rozwiązanie – dla osób, które nie mają dziesiątek aplikacji w telefonie, potrzebują natomiast szacunku i cierpliwości. To okienko to także symboliczny pierwszy krok w dostrzeżeniu przez miasto problemu komunikacyjnego. Musimy wypracować razem z seniorami rozwiązania, które umożliwią im godne i równe traktowanie w placówkach publicznych. 

Jacek Lewkowicz:

Stworzymy cmentarz dla zwierząt. Krakowianie potrzebują miejsca, gdzie z należytą godnością, szacunkiem i spełniając wszystkie normy sanitarne pochowają ukochane czworonogi. 

Mariusz Czop:

Oczyścimy krakowskie rzeki. Mieszkańcy zasługują na to, by bezpiecznie korzystać z walorów środowiska wodnego. Planujemy wprowadzenie systemu monitoringu jakości wód, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska wodnego w Krakowie.

Łukasz Lenda:

My jako Nowohucianie stanowimy najsilniejszą społeczność w Krakowie. Dlatego uważam, że zasługujemy na więcej! Jest na to szansa. Marzy mi się, żeby huta znów dawała zatrudnienie, pracę dziesiątkom tysięcy osób. Jest to możliwe. Wiele wskazuje na to, że obecny właściciel będzie stopniowo wycofywał się z terenów kombinatu. Stwórzmy tam Kombinat Tehchnologii, Kombinat Biznesu, Kombinat Innowacji połączony z krakowskimi uczelniami. Jest to do zrobienia. Jeżeli będzie wsparcie od Państwa, damy radę! Pomożecie?!