Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Aktualności
20.05.2021

20 maja 2021 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Określają one dokładnie kto i w jaki sposób może się poruszać hulajnogą elektryczną. Poniżej prezentujemy najważniejsze nowe wytyczne.

 • dopuszczalna prędkość 20 km/h
 • hulajnogą elektryczną nie wolno nikogo przewozić, a także transportować ładunku czy zwierzęcia
 • co do zasady kierujący hulajnogą musi poruszać się ścieżką rowerową lub drogą dla rowerów, o ile taka jest wyznaczona w kierunku, w którym chce poruszać się lub skręcić; użytkownikom elektrycznych hulajnóg wolno korzystać ze śluz dla rowerów wyznaczonych na skrzyżowaniach
 • w czasie poruszania się po drodze dla rowerzystów i pieszych użytkownik hulajnogi jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym
 • użytkownik hulajnogi elektrycznej będzie mógł jechać chodnikiem, kiedy ten jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
 • prędkość jazdy po chodniku musi być zbliżona do prędkości pieszych, kierujący hulajnogą musi zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 • jeśli ograniczenia nie będą pozwalały na poruszanie się po jezdni z prędkością wyższą niż 30 km/h, elektryczną hulajnogą powinien poruszać się po ulicy (generalnie będą to strefy zamieszkania)
 • minimalny wiek użytkownika to 10 lat; osoba niepełnoletnia musi dodatkowo posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 czy T; w strefie zamieszkania dziecko poniżej 10. roku życia może jeździć elektryczną hulajnogą, ale pod opieką osoby dorosłej
 • za jazdę chodnikiem z prędkością większą niż prędkość pieszych i nieustępowanie im pierwszeństwa będzie grozić kara grzywny lub nagany; w praktyce będzie to od 20 do 5000 zł
 • zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu; osoba jadąca elektryczną hulajnogą, która zignoruje ten zakaz, będzie odpowiadać jak rowerzysta – z art. 87 Kodeksu Wykroczeń – kara grzywny i aresztu, ale już nie utrata prawa jazdy
 • policjant, który zatrzyma nietrzeźwego użytkownika elektrycznej hulajnogi, będzie mógł uniemożliwić mu dalszą jazdę; stawka za odholowanie to 123 zł oraz 23 zł za każdy dzień przechowywania
 • do wykonywania kontroli drogowej względem użytkowników hulajnóg elektrycznych uprawnieni będą również funkcjonariusze straży miejskiej czy gminnej
 • dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy czym szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m
 • kierujący samochodem powinni ustępować pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną tak jak rowerzyście