Przeciw zabudowie Wzgórza Świętej Bronisławy

Aktualności
06.10.2020

Tereny Wzgórza Świętej Bronisławy to jedne z ostatnich zielonych płuc centrum miasta. Tymczasem zgodnie z przedstawionym przez Jacka Majchrowskiego projektem planu zagospodarowania przestrzennego część zielonych dzisiaj działek ma zostać przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Tylko do 12 października można składać uwagi do projektu planu, do czego gorąco wszystkich Was zachęcam. Inaczej możemy stracić tę zieleń bezpowrotnie – apeluje Łukasz Gibała.

Tylko presja mieszkańców może pomóc ochronić przed zabetonowaniem te cenne przyrodniczo tereny. Złożenie uwag jest proste, a najważniejsze, żeby zrobić to do 12 października.

Tutaj możesz pobrać gotowy szablon uwag:

  • Wersja dłuższa z uzasadnieniem
Pobierz
  • Wersja krótsza, do wklejenia w formularz ePUAP
Pobierz

Jak przekazać swoje uwagi?

  • Mailowo – na adres uwagi-bp@um.krakow.pl
  • Za pomocą formularza ePUAP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897#wzory
  • Osobiście – podpisany dokument należy złożyć na dzienniku podawczym UMK
  • Pocztą – na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków – UWAGA – w tym przypadku liczy się data otrzymania listu przez urząd, uwagi doręczone po 12 października nie zostaną uwzględnione.

Projekt planu miejscowego „Zwierzyniec – Księcia Józefa” obejmuje łącznie tereny o powierzchni 16,8 hektara. Uwagi do planu składać można tylko do 12 października i może to zrobić każdy mieszkaniec miasta.