Raport klubu Kraków dla Mieszkańców

Aktualności
08.12.2021

W połowie 2021 roku minęła połowa obecnej kadencji rady miasta – pierwszej, w której w radzie pracują radni klubu Kraków dla Mieszkańców. Żeby wymienić wszystkie działania, jakie w tym czasie podjęli, nie starczyłoby całego numeru naszego dwumiesięcznika. Dość powiedzieć, że samych tylko złożonych przez nich interpelacji – czyli interwencji w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców – na moment oddania tego numeru do druku naliczyliśmy 671. Dlatego tutaj przedstawiamy niewielką część subiektywnie przez nas wybranych efektów pracy Łukasza Gibały, Łukasza Maślony i Jana Stanisława Pietrasa – czyli radnych KdM.

 

2018 

21 listopada – ślubowanie nowo wybranych radnych, formalny początek kadencji 

13 grudnia – Lokalne Standardy Urbanistyczne 

Jednym z pierwszych projektów klubu KdM był projekt uchwały w sprawie Lokalnych Standardów Urbanistycznych, czyli obostrzeń dla deweloperów, które minimalizują negatywne skutki specustawy zwanej „lex deweloper”. Umożliwia ona budowę osiedli na uproszczonych zasadach, nawet tam, gdzie nie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego. Radni KdM zainicjowali prace nad tymi ograniczeniami, dzięki czemu w Krakowie nie ma wielu wniosków o zabudowę na podstawie „lex deweloper”, a te, które są, rada miasta oddala, ograniczając większą zabudowę naszego miasta. 

19 grudnia – zaostrzenie norm smogowych

Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję autorstwa klubu KdM do Premiera i Ministra Środowiska w sprawie zaostrzenia w Polsce „norm smogowych”, decydujących o obowiązku informowania mieszkańców o złej jakości powietrza i ogłaszaniu alarmów smogowych. Były one najmniej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Minister Środowiska w rozporządzeniu zmienił normy na dokładnie takie, jak postulowane w rezolucji.

 

2019 

6 czerwca – klimatyczny stan wyjątkowy 

Rezolucja do Rządu i Sejmu w sprawie wprowadzenia na terenie kraju klimatycznego stanu wyjątkowego, przyjęta z inicjatywy KdM przez krakowską radę miasta, była pierwszą w Polsce. Wkrótce potem w ślad za Krakowem zrobiły to Łódź i Warszawa. 

5 grudnia – miejska wypożyczalnia rowerów 

Po tym, jak w listopadzie z Krakowa wycofał się operator miejskiej wypożyczalni rowerów Wavelo, klub KdM przygotował projekt rezolucji do prezydenta miasta w sprawie utworzenia nowego systemu roweru miejskiego. Rezolucja została przyjęta przez radę, jednak Jacek Majchrowski do dziś na nią nie zareagował. Powstała wyłącznie niewielka, pilotażowa wypożyczalnia rowerów elektrycznych. 

budżet miasta na 2020 rok – poprawki KdM

W ostatecznej wersji budżetu miasta na 2020 rok uwzględniono utworzenie Parku Rzecznego Wilga na odcinku od ul. Do Wilgi do ul. Brożka (dwuletnia inwestycja zakończyła się w tym roku). W budżecie znalazły się także środki na odnowienie alejek w parku Solvay, a także program mobilnych lodowisk przy krakowskich szkołach. Obie te inwestycje wskutek pandemii zostały przesunięte na 2021 rok. 

„Wesoła” i las Borkowski 

W 2019 roku szczęśliwym finałem zakończyły się kilkuletnie starania radnych KdM o wykupienie przez miasto terenów poszpitalnych w rejonie ul. Kopernika – czyli „Wesołej” – i lasu Borkowskiego. Umowy zostały podpisane odpowiednio 21 października i 5 listopada. 

 

2020 – czas pandemii 

6 lutego – koniec absurdu w strefie parkowania 

Grudniowe zmiany w strefie – czyli wprowadzenie „tańszych” i „droższych” podstref – doprowadziły do absurdu: kierowcy, którzy omyłkowo zapłacili za parkowanie w droższej strefie, niż faktycznie parkowali, musieli zapłacić mandat. Urzędnicy argumentowali, że problem może rozwiązać wyłącznie zmiana „parkingowej” uchwały rady miasta – dlatego klub KdM 24 stycznia złożył stosowny projekt. Rada miasta nie zdążyła go uchwalić – bo niespodziewanie 6 lutego Magistrat sam, bez zmiany uchwały, wycofał się z nakładania takich mandatów. 

16 września – konsultacje społeczne ws Centrum Muzyki 

Latem 2020 roku, w samym środku pandemii, Jacek Majchrowski nieoczekiwanie wycofał się z wspólnej z władzami województwa budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach i ogłosił, że Kraków wybuduje je sam – na Cichym Kąciku. Decyzja wzbudziła kontrowersje – lokalizacja na Grzegórzkach została już gruntownie skonsultowana z mieszkańcami, a ponadto w wcześniejszym wariancie miasto miało pokryć tylko 30% kosztów. Dlatego klub KdM złożył projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Uchwała została przyjęta, a konsultacje trwały od listopada 2020 do stycznia 2021. 

28 września – zakaz dla dmuchaw do liści 

W przyjętym we wrześniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowym Programie Ochrony Powietrza znalazł się zapis o całkowitym zakazie stosowania dmuchaw do liści w dni smogowe. Był to efekt wielomiesięcznych starań radnych KdM – takiego zakazu nie można było wprowadzić na poziomie rady miasta. 

 

2021 

18 lutego – bilet przystankowy 

W Krakowie z powodu korków bilet 20-minutowy często nie wystarcza na przejechanie takiej liczby przystanków, jak wynikałoby z rozkładu jazdy. Dlatego radni KdM złożyli projekt uchwały w sprawie utworzenia, na wzór Poznania, biletu przystankowego – pasażer płaciłby wtedy nie za czas spędzony w tramwaju, ale za liczbę przejechanych przystanków. Takie rozwiązanie uważają za bardziej uczciwe i sprawiedliwe. Uchwała została z poprawką przyjęta przez radę miasta bez ani jednego głosu przeciw. 

7 kwietnia – park XXL Dolina Prądnika 

Uchwała autorstwa klubu KdM w sprawie utworzenia parku XXL Dolina Prądnika, mimo negatywnej opinii prezydenta, została przyjęta przez radę miasta. Zgodnie z nią nowy park ma powstać na północy Krakowa, w rejonie pomiędzy ulicami Glogera i Dożynkową. Inwestycja czeka teraz na ruch ze strony Jacka Majchrow-skiego. 

5 maja – dotacje na „zielone ściany”

Podjęta w maju przez radę miasta uchwała autorstwa klubu KdM zakłada stworzenie miejskiego programu dotacji dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i firm, chcących pokryć zielenią ściany 

swoich budynków. 

26 maja – odkryte baseny i kąpieliska 

Radni KdM złożyli projekt uchwały, zakładającej odtworzenie dawnych basenów odkrytych i kąpielisk w Krakowie, a także ich budowę w nowych lokalizacjach. Ich zdaniem w pierwszej kolejności odtworzenia wymagają odkryty basen przy ul. Eisenberga, a także dawny basen „Krakowianki” w Borku Fałęckim. Prace nad uchwałą toczą się jeszcze w komisji, ma ona już jednak pierwsze pozytywne skutki. W lipcu ogłoszono, że miasto porozumiało się z obecnym właścicielem „Krakowianki”. Zarząd Infrastruktury Sportowej stworzył już koncepcję zagospodarowania tego terenu, uwzględniającą basen na wolnym powietrzu i sztuczną plażę. 

22 września – więcej odłowni dla dzików

To między innymi dzięki apelom radnych KdM w kwietniu na Ruczaju pojawiła się pierwsza odłownia dla dzików. Rozwiązanie okazało się skuteczne, dlatego radni klubu złożyli projekt uchwały, zakła- dający stworzenie w Krakowie większej liczby takich pułapek. Uchwała została podjęta bez głosów przeciwnych. Magistrat zapowiedział już uruchomienie w najbliższym czasie dwóch nowych odłowni.