Ratujmy krakowskie place targowe!

Nasze akcje
23.01.2018

Opłata targowa

Opłata targowa jest daniną publiczną pobieraną od kupców, którzy prowadzą sprzedaż na targowiskach. Funkcjonowała w Polsce od 1951 roku aż do  2016 roku, kiedy to pobieranie jej przez gminę przestało być obowiązkowe. Od tego czasu wielu miastach zlikwidowano opłatę targową, w tym między innymi w: Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu czy Katowicach. W Krakowie jednak do dziś handlujący na placach są zobowiązani do jej opłacania.

Dlaczego trzeba zlikwidować
opłatę targową?

  • Liczba handlujących na placach targowych w Krakowie z roku na rok maleje. Kupcy z placów przegrywają w walce z hipermarketami i wysokimi podatkami.
  • Kraków to jedno z ostatnich dużych polskich miast, które każe płacić opłatę targową.
  • Likwidacja opłaty targowej to mniejsze koszty dla handlujących na placach i większa szansa, że place przetrwają.
  • Dochody miasta z opłaty targowej są mikroskopijne w skali budżetu – stanowią 0,05 % wszystkich dochodów Krakowa. Dodatkowo aż 1/3 z tej kwoty pochłaniają koszty jej ściągania.

Poniżej pełne uzasadnienie uchwały o zniesieniu opłaty targowej.

Przeczytaj

Czym jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza?

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza daje uprawnienia mieszkańcom Krakowa do przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Miasta. Uchwała, po przegłosowaniu przez Radnych Miasta zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Krakowa do wykonania. To narzędzie daje możliwość realnego wpływu mieszańców na kształtowanie porządku prawnego.

Pełną treść naszej uchwały możesz przeczytać poniżej.

Przeczytaj

Kto może podpisać obywatelski projekt uchwały?

Każdy mieszkaniec Krakowa posiadający czynne prawo wyborcze.

Gdzie można podpisać obywatelski projekt uchwały?

  • Chcąc udzielić poparcia dla projektu powinni Państwo wypełnić formularz, który jest dostępny w biurze Logicznej Alternatywy dla Krakowa, na ulicy Królewskiej 67.
  • Od 25 stycznia na terenie krakowskich placów targowych pojawią się wolontariusze, u których będzie można złożyć podpis.
  • Jeśli chcą Państwo bezpośrednio zaangażować się w akcję zbierania podpisów lub posiadają Państwo punkt usługowy, w którym moglibyśmy zostawić ulotki i formularze, prosimy o kontakt. Z chęcią przywieziemy i odbierzemy materiały o dogodnej dla Państwa godzinie.
  • Poniżej mogą Państwo także pobrać kartę do zbierania podpisów gotową do druku. Prosimy pamiętać, że każda prawidłowa karta powinna składać się z wszystkich 4 stron spiętych ze sobą.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 516 381 647.

Pobierz kartę do zbierania podpisów

POBIERZ