Stanowisko LA w sprawie stanu przygotowań do ŚDM

Naszym zdaniem
07.03.2016

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa wyraża zaniepokojenie stanem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a zwłaszcza przygotowań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Wielu Krakowian boi się o bezpieczeństwo swoje i pielgrzymów w trakcie ŚDM. Ich obawy podsyca fakt, że do tej pory nie została przedstawiona żadna pełna i rzetelna informacja na temat działań jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym czasie. Uważamy, że Krakowianie mają prawo do szczegółowej informacji w tym zakresie.

 

Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że Komitet Organizacyjny ŚDM nie przedstawił dotąd raportu w sprawie organizacji transportu i ruchu pieszego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Termin przedstawienia tego raportu zaplanowano dopiero na 15 marca, mimo że minęły już 3 lata od kiedy wiadomo, że ŚDM odbędą się w Krakowie. Nasze zdumienie budzą też słowa kardynała Dziwisza, który na niedawno zorganizowanej konferencji prasowej powiedział dziennikarzom, że o ŚDM trzeba przede wszystkim pisać pozytywnie. Naszym zdaniem najważniejsze jest żeby o ŚDM, przygotowaniach do tego wydarzenia i zagrożeniach pisać prawdę.

 

Zniesmaczenie budzi postawa prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prezydent w wywiadach wyraża obawy o bezpieczeństwo w trakcie ŚDM oraz radzi Krakowianom żeby w tym czasie „wyjechali na zieloną trawkę”. Od prezydenta oczekujemy czegoś więcej niż wyrażania obaw i wysyłania Krakowian poza miasto. Oczekujemy, że podejmie w miarę swoich możliwości realne działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego przebiegu ŚDM.

 

Przed kilkoma dniami w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący planu organizacji ruchu w trakcie ŚDM oraz obaw jego autora profesora Andrzeja Saraty. Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim fakt utajnienia tego dokumentu zawierającego między innymi plany ewakuacji w trakcie największego wydarzenia ŚDM odbywającego się w Brzegach. Uważamy, że tego typu dokumenty oraz toczące się wokół nich dyskusje, np. dotyczące ewentualnego zamknięcia fragmentu autostrady A4, powinny mieć charakter jawny.

 

W związku z powyższymi faktami apelujemy do Komitetu Organizacyjnego ŚDM i do władz państwa o przedstawienie pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ŚDM. Apelujemy też do prezydenta Majchrowskiego, żeby oprócz wydawania pieniędzy Krakowian na to wydarzenie przestał umywać ręce i wziął współodpowiedzialność za jej przebieg.

Pobierz PDF