Stanowisko LA w sprawie zmniejszenia środków na budżet obywatelski

Naszym zdaniem
15.02.2016

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa wyraża oburzenie podjętą przez prezydenta Jacka Majchrowskiego decyzją o obniżeniu środków przeznaczonych na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Z informacji przekazanych przez krakowskich urzędników wynika, że w stosunku do roku ubiegłego środki w puli ogólnomiejskiej zmniejszono o 1,5 mln zł, a w puli dzielnicowej o 2,7 mln zł.

 

Środki zostały zmniejszone mimo, że nie wydano jeszcze większości środków przeznaczonych na ubiegłoroczny budżet obywatelski, co wynika z opóźnień w realizacji zwycięskich projektów. Ze 111 projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców w 2015 roku zrealizowanych zostało zaledwie 34, w tym żaden projekt ogólnomiejski. Dlatego też z 10 mln zł planowanych pierwotnie w puli ogólnomiejskiej wydano w ubiegłym roku jedynie niewiele ponad 1mln zł, a z puli dzielnicowej z planowanych 7 mln, jedynie 4 mln zł.

 

Uważamy, że takie postępowanie władz miasta pokazuje, że rządzący nadal nie dostrzegają potencjału budżetu obywatelskiego i nie rozumieją jak ważną rolę w zarządzaniu miastem odgrywa partycypacja mieszkańców. Prowadzone obecnie działania mają charakter jedynie pozorny i mają stwarzać wrażanie, że władze miasta chcą słuchać zdania mieszkańców. Takie lekceważące podejście do tematu budżetu obywatelskiego zniechęca mieszkańców do udziału w nim i do aktywności obywatelskiej w ogóle. Apelujemy do prezydenta Jacka Majchrowskiego i radnych o przemyślenie i zrewidowanie złej decyzjiobniżającej wysokość środków na tegoroczny budżet obywatelski.

Pobierz PDF