Oczyśćmy razem Kraków! Oto zasady krakowskiej uchwały krajobrazowej

Aktualności
01.07.2022

1 lipca 2022 roku weszła w życie uchwała krajobrazowa. Postanowiliśmy pomóc urzędnikom w porządkowaniu naszego miasta i ruszamy z akcją zgłaszania reklam niezgodnych z uchwałą. Nie jesteśmy sprawdzić każdego rejonu Krakowa dlatego prosimy Was o pomoc. Jeśli widzicie reklamę, która Waszym zdaniem jest niezgodna z uchwałą krajobrazową (poniżej prezentujemy podstawowe zapisy) to zróbcie zdjęcia i wyślijcie wraz z lokalizacją na adres zgloszenia@krakowdlamieszkancow.com. Razem oczyśćmy Kraków!

Najważniejsze zasady zapisane w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Billboardy – najważniejsze zasady sytuowania zgodnego z uchwałą krajobrazową

 1. Zakaz sytuowania wolnostojących billboardów w strefie II i III
 2. Odległość minimalna od budynku – 10 m
 3. Odległość minimalna od przystanku autobusowego – 15 m
 4. Zakaz sytuowania na obszarze wybranych ulic wlotowych
 5. Zakaz stosowania w promieniu 100 metrów do skrzyżowań dróg publicznych
 6. Dolna krawędź billboardu wolnostojącego na wysokości minimum 3 metrów nad ziemią
 7. Minimalna odległość od innego nośnika reklamowego – 80 m

 

Banery – najważniejsze zasady sytuowania zgodnego z uchwałą krajobrazową

 1. Dopuszczane są tylko na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym lub w związku z prowadzeniem prac budowlanych, a także na czas przedsięwzięć plenerowych.
 2. Podczas budowy lub remontu mogą wisieć maksymalnie 12 miesięcy i nie częściej niż co 7 lat.
 3. Reklamą może być maksymalnie połowa całego banneru – pozostała część powinna odzwierciedlać (w formie graficznej) elewację budynku.
 4. Zakaz oświetlania banerów na terenie Parku kulturowego Stare Miasto

 

Szyldy – najważniejsze zasady sytuowania zgodnego z uchwałą krajobrazową

a) Szyldy w Parku Kulturowym

 1. szyld na witrynie: maksymalnie 20% powierzchni witryny, ale nie więcej niż 1m2
 2. szyld na wysięgniku: wymiary 60 x 80cm, umiejscowiony na wysokości minimum 2,5m
 3. możliwość montowania szyldów tylko do wysokości parteru

 

b) Szyldy w pozostałych strefach (ale bez kilku działek w obszarze Starej Nowej Huty)

 1. szyldy na elewacji – maksymalnie 25% powierzchni elewacji frontowej parteru budynku w strefie I, 20% w strefie II, 15% w Śródmieściu i starej Nowej Hucie; szyldy na wysokości minimum 2,5m, ale nie wyżej niż na parterze.
 2. szyldy na wysięgniku – prostopadle do elewacji, minimum 2,5 od ziemi, wymiary: 60x80cm, długość wysięgnika: maksymalnie 80 cm; odległość pomiędzy szyldami co najmniej 5 m.
 3. maksymalna liczba szyldów to 5 na nieruchomość