Co dalej z budową Centrum Muzyki?

Rada Miasta
23.03.2021

Województwo małopolskie złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania budowy Centrum Muzyki. Podobny wniosek złożyła także Gmina Miejska. Wszystko wskazuje na to, że żaden z podmiotów nie zamierza się wycofać z inwestycji. – W obliczu niewątpliwego kryzysu, z jakim mierzy się Kraków i Małopolska, całkowicie nieuzasadnioną wydaje się realizacja dwóch inwestycji. Apelujemy do podjęcia działań zmierzających do znalezienia środków na inwestycję poza budżetem miasta, a jeśli będzie to niemożliwe, odstąpienia od projektu – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który właśnie złożył projekt uchwały w tej sprawie.

W dniu 10 lipca 2018 roku podpisana została przez Województwo małopolskie i gminę miejską Kraków umowa partnerska, na mocy której oba podmioty miały wspólnie realizować inwestycję pod nazwą Centrum Muzyki. Przygotowania do niej rozpoczęły się jeszcze wcześniej, bo w roku 2017. Do tej pory doszło m.in. do wymiany działek, w wyniku której tereny na Grzegórzkach, przy ul. Skrzatów stały się własnością miasta i województwa. Przeprowadzono także konsultacje społeczne, dzięki którym udało się wypracować konsensus pomiędzy przyszłymi inwestorami, a okolicznymi mieszkańcami. W drodze konkursu powstała także koncepcja architektoniczna obiektu. – Miała się w nim znaleźć nowoczesna sala koncertowa dla 1400 słuchaczy, druga sala koncertowa dla 650-800 widzów oraz sala recitalowa z widownią o pojemności 270-300 osób. Koszty inwestycji, szacowane na 265 milionów złotych, miało ponieść w 2/3 województwo, a w 1/3 – miasto Kraków – wyjaśnia Gibała.

Tymczasem 20 maja 2020 roku ogłoszono, że miasto Kraków wycofuje się z tworzenia Centrum Muzyki – projektu realizowanego wspólnie z województwem małopolskim. Jako powód rezygnacji podano ujawnione już po konkursie architektonicznym nieprawidłowości, z których wynika, że jego zwycięzca podlegał wykluczeniu. – Dziwi fakt, że decyzja ogłoszona została pod koniec maja 2020 roku, podczas gdy nieprawidłowości w przetargu ujawniono już w roku 2019 i,  jak oświadczyły władze województwa,  już wtedy, 20 grudnia 2019 roku, zwycięzca konkursu został wykluczony, a zamówienie z wolnej ręki unieważnione – tłumaczy Gibała. 

Jak donoszą również władze województwa, problem z rozstrzygnięciem konkursu na projekt Centrum Muzyki nie wyklucza realizacji inwestycji. Jako jedno z możliwych rozwiązań podają one wybranie koncepcji architektonicznej, która zajęła drugie miejsce. – Można było również przeprowadzić ponowny konkurs na projekt Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Decyzja o samodzielnej budowie przez Kraków nowej siedziby dla miejskich orkiestr w nowej lokalizacji budzi wiele kontrowersji – oznajmia Gibała.

Wątpliwości budzi również fakt, że w zakresie zorganizowanego w międzyczasie konkursu na projekt w Cichym Kąciku nie było budowy parkingu na ponad 250 miejsc, którego istnienie wymusza obowiązujący dla tego obszaru Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Podstawową kwestią są jednak nade wszystko finanse miasta, mocno uszczuplone w wyniku tzw. „koronakryzysu”. – Jego skutki już boleśnie odczuwa miejski budżet. Spore jest także prawdopodobieństwo, że nie będzie to problemem tylko w tym roku, ale również w latach kolejnych – twierdzi Gibała.

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (21.04.2021): uchwała została odrzucona przez radę miasta. Pełne wyniki głosowania można znaleźć TUTAJ.