Co słychać w Radzie Miasta (17.01)

Rada Miasta
18.01.2024

W ostatnim czasie ogromne emocje wzbudziła kwestia lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich, od lat będąca przedmiotem sporów. Przypominamy, że jeszcze w październiku 2021 roku podjęto zainicjowaną przez radnych Prawa i Sprawiedliwości uchwałę kierunkową, by pomnik ten znalazł się na placu Kossaka, jednak Jacek Majchrowski zrezygnował z tej lokalizacji. W lipcu 2022 roku krakowscy radni postanowili, że monument upamiętniający młodych bohaterów stanie w parku im. Wisławy Szymborskiej – tym samym, który został wybudowany przy ul. Krupniczej w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego. Decyzja ta wzbudziła sprzeciw wielu mieszkańców, a w szczególności oburzyła twórców projektu, argumentujących, że do wyjątkowego charakteru tego miejsca, w artystyczny sposób nawiązującego do twórczości polskiej noblistki, proponowany pomnik nie będzie pasować. O zmianę lokalizacji na mniej kontrowersyjną, a przede wszystkim zgodną z wolą Krakowian, od dawna walczyli również członkowie naszego klubu radnych. Podczas burzliwej dyskusji nad omawianym w trakcie ostatniej sesji projektem obywatelskiej uchwały uchylającej decyzję o postawieniu monumentu w parku Szymborskiej głos zabierał także Łukasz Maślona. Radny podkreślał, że w parku przy Karmelickiej mieszkańcy chcieliby widzieć przede wszystkim więcej zieleni, a nie pomnik, których w centrum naszego miasta już jest przecież bardzo dużo. Ostatecznie argumenty aktywistów przekonały 23 radnych i uchwała została podjęta. Wystarczające poparcie zyskał także projekt Komisji Dialogu Obywatelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji pomnika.

Drugim tematem, który na ostatniej sesji rady miasta stał się przyczyną pełnych emocji wypowiedzi, była kwestia Strefy Czystego Transportu. W środę omawiane były aż trzy projekty związane z tym tematem. Jednogłośnie przyjęta została zainicjowana przez klub Nowoczesny Kraków rezolucja do rządu w sprawie programu rekompensat umożliwiających mieszkańcom i miastom pozyskanie dopłat do zakupu samochodów spełniających wymogi SCT. Dyskutowano również nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie uchylenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Projekt grupy mieszkańców nie został podjęty – głosowało za nim jedynie 13 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko było 27 radnych, a nasz lider Łukasz Gibała wstrzymał się od głosu. Należy jednak zauważyć, że podjęcie tej uchwały nic by nie zmieniło, gdyż uchwała Rady Miasta Krakowa o wprowadzeniu SCT została już wcześniej unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Odrzucony został także projekt uchwały kierunkowej przygotowany przez nasz klub, który zakładał wyłączenie mieszkańców Krakowa z obostrzeń pod warunkiem rejestracji samochodu przed 1 marca 2023 roku – poparli go jedynie radni Krakowa dla Mieszkańców oraz Wojciech Krzysztonek.

Słodko-gorzkim zwycięstwem zakończyła się wieloletnia walka mieszkańców oraz Łukasza Maślony i Jana Stanisława Pietrasa z klubu Kraków dla Mieszkańców, członków Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, którzy od dawna zabiegali o objęcie ochroną cennych przyrodniczo terenów nad Rudawą. Na środowej sesji radni poparli projekt o ustanowienie użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą”. Niestety stało się to zbyt późno, gdyż spory kawałek zieleni na tym obszarze został już bezpowrotnie zdewastowany i zabetonowany. Warto zauważyć, że część z tych prac Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął na krótko przed złożeniem przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska projektu uchwały ustanawiającej użytek ekologiczny „Łąki nad Rudawą”.