Co słychać w radzie miasta (26.04.2023)

Rada Miasta
30.04.2023

O środowej sesji można bez dużej przesady powiedzieć, że była historyczna. 26 kwietnia 2023 roku Rada Miasta Krakowa podjęła aż dwie uchwały w sprawie likwidacji kontrowersyjnej spółki Kraków5020. Co więcej, projekty obu uchwał zostały złożone przez mieszkańców w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Sesja była wyjątkowa również dlatego, że pojawił się na niej osobiście Jacek Majchrowski – czego nie ma w zwyczaju. 

„Kwestia powołania spółki i cała jej idea była moim pomysłem. Nie będę realizował rekomendacji dotyczącej rozwiązania spółki” – stwierdził stanowczo Jacek Majchrowski na początku obrad. Jednak wtedy mowa była tylko o rekomendacjach speckomisji w radzie oraz o jednej z uchwał, tzw. kierunkowej – której prezydent nie ma obowiązku wykonać. Tymczasem finalnie pod głosowanie poddana została jako kolejna także druga uchwała zgłoszona przez mieszkańców – tzw. twarda, czyli wprost mówiąca o zlikwidowaniu Kraków5020. Wcześniej swoje ustalenia przedstawiła także specjalnie powołana komisja, która badała wydatki spółki, sposób jej tworzenia i transfery pieniężne z budżetu miasta. Raport speckomisji okazał się dla spółki i władz miasta miażdżący, a ostatnią z rekomendacji była jej likwidacja. Znalazło się wśród nich także wystąpienie do Najwyższej Izby Kontroli i krakowskiej prokuratury. W reakcji na stanowisko komisji Jacek Majchrowski zarzucił zasiadającym w niej radnym brak wystarczających kompetencji. W finalnym głosowaniu nad „twardą” uchwałą 26 radnych zagłosowało za likwidacją, 9 – przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Rada zajęła się także dwoma projektami uchwał, złożonymi przez kluby KdM i PO, a dotyczącymi przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Witkowic. Złożenie obu projektów było pokłosiem decyzji podjętej na poprzedniej sesji – radni przegłosowali wówczas odstąpienie od tworzenia planu „Las Witkowicki”, ze względu na protesty mieszkańców. Oba złożone projekty ograniczyły obszar planu, eliminując z niego kontrowersyjne działki, jednak różniły się dokładnymi jego granicami. Rada zdecydowała o odesłaniu projektów do komisji planowania przestrzennego w celu doprecyzowania obszaru nowego planu.

Wśród podjętych na środowej sesji uchwał jeszcze dwie warte są szczególnej uwagi. Pierwsza z nich dotyczyła przesunięcia podwyżek opłat w strefie płatnego parkowania o ponad rok. Było to konieczne ze względu na częściowe unieważnienie przez wojewodę podjętej w lutym uchwały w tej sprawie. Bez tej decyzji posiadacze Karty Krakowskiej od 15 maja br. musieliby płacić za parkowanie radykalnie więcej niż obecnie. Podejmując drugą z uchwał, radni zgodzili się na złożenie przez miasto wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, co umożliwi w Krakowie budowę mieszkań o umiarkowanym czynszu w ramach tzw. społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Mieszkania dedykowane osobom z tzw. luki czynszowej (czyli takim, które nie mają możliwości finansowych, by kupić na kredyt lub wynająć mieszkanie na wolnym rynku, a jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by miały prawo do lokalu socjalnego) mają powstać przy ul. Padniewskiego, w sąsiedztwie Łąk Nowohuckich.