Czy uda się poprawić funkcjonowanie hulajnóg elektrycznych?

Rada Miasta
28.10.2022

Krakowska rada miasta zajmie się projektem uchwały mającym na celu uregulowanie sytuacji z parkowaniem hulajnóg elektrycznych na obszarze miasta Krakowa. – Dotychczasowe przepisy nie są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie osób z niepełnosprawnością lub też takich, którzy znajdują się w podeszłym wieku. Taki stan rzeczy psuje także ogólny wizerunek miasta Krakowa – twierdzą Łukasz Gibała, jeden z inicjatorów projektu.

Leżące na chodnikach hulajnogi to powszechny widok w Krakowie. Niestety podejmowane do tej pory przez służby miejskie działania, są wyraźnie niewystarczające. Operatorzy wynajmujący hulajnogi nie kontrolują swoich użytkowników w zakresie pozostawiania urządzeń w bezpiecznych miejscach, jakimi są wyznaczone punkty mobilności.

Sytuacja ta stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, gdyż bardzo często urządzenia zaparkowane są w nieprawidłowy sposób na chodnikach, uniemożliwiając tym samym swobodne przejście, w pobliżu przejść dla pieszych czy ograniczając dostęp do miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością.

W związku z problemem, z którym borykają się mieszkańcy, radni proponują następujące rozwiązania:

– zwiększenie liczby punktów mobilności w mieście,

– wprowadzenie nakazu parkowania wyłącznie w wyznaczonych miejscach,

– wprowadzenie limitu całkowitej liczby hulajnóg na terenie miasta i ich bieżąca rotacja,

– wprowadzenie opłaty od operatorów za zajęcie pasa drogowego, a także

– skuteczne egzekwowanie obowiązujących przepisów.

Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, trafi na biurko prezydenta. Radni mają nadzieję, że projekt niedługo zostanie wcielony w życie. – Stanowisko mieszkańców w tej kwestii zostało bardzo jasno sformułowane, dlatego liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego projektu – zaznaczają.

AKTUALIZACJA (7.12.2022): projekt uchwały został przyjęty przez radę miasta, a jego realizacja zależy obecnie od Jacka Majchrowskiego.