Co słychać w radzie miasta (27.09.2023)

Rada Miasta
27.09.2023

Podczas środowej sesji radni najdłużej debatowali nad planowanymi zmianami w tzw. uchwale krajobrazowej. Choć formalnie mieli tylko podjąć decyzję o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany tejże uchwały, mieli bardzo wiele zastrzeżeń pod adresem prezydenta. Poszło o to, że powołany przez Jacka Majchrowskiego zespół, do którego prac – mimo chęci udziału – radni nie zostali dopuszczeni, przygotował już w praktyce gotowy projekt zmian w uchwale. A jednocześnie okazało się, że kiedy trafi on do rady miasta, radni nie będą mieli możliwości zgłaszania poprawek. Będą mogli zagłosować tylko za albo przeciw.

Uchwała krajobrazowa spowodowała w Krakowie małą rewolucję – z przestrzeni miasta zniknęło wiele szpecących bannerów czy billboardów. Szybko jednak okazało się, że przepisom daleko jest do doskonałości. Z jednej strony firmom udaje się znaleźć wytrychy pozwalające na wieszanie ogromnych płacht reklamowych na elewacjach budynków, z drugiej – obostrzenia dotyczące np. szyldów okazały się zbyt restrykcyjne i mocno doskwierają drobnym przedsiębiorcom. Dlatego radni od dawna apelowali do Jacka Majchrowskiego o poprawienie uchwały krajobrazowej. Ten długo zwlekał, jednak po jakimś czasie powołał specjalny zespól zadaniowy w tej sprawie. Choć radni chcieli w nim pracować, prezydent odmówił im udziału – dlatego na sesji pojawiło się wiele pretensji pod jego adresem. Finalnie przegłosowany został wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w trybie dwóch czytań, co oznacza, że rada wróci do tematu na jednej z kolejnych sesji.

Sporo czasu zabrała radnym seria projektów uchwał dotyczących lokalizacji kasyn w mieście. Wszystkie 31 uchwał w tej sprawie przyjęto, co jednak nie oznacza, że w Krakowie będzie aż tyle nowych miejsc gry hazardowej. Zgodnie z regulacjami ogólnopolskimi w naszym mieście może ich być 4 – i tyle jest obecnie, ale wszystkim koncesje kończą się w przyszłym roku. O tym, gdzie później będą kasyna, zadecyduje minister finansów. Pozytywna opinia rady miasta co do lokalizacji jest dla przedsiębiorców jednym z warunków złożenia wniosku do ministra w tej sprawie.

Na środowej sesji radni przyjęli także kilka rezolucji dotyczących transportu zbiorowego. Jedna z nich, skierowana do Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczyła rozbudowy miejskiej kolei aglomeracyjnej – w szczególności utworzenia 6 nowych przystanków, w tym trzech na niewykorzystywanej obecnie w tym celu Małej Obwodnicy Kolejowej Krakowa (linii kolejowej 100). W kolejnej rezolucji Rada Miasta Krakowa zaapelowała do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o zainicjowanie prac koncepcyjnych nad budową tramwaju dwusystemowego, łączącego linię kolejową Kraków – Wieliczka z krakowską siecią tramwajową. Tramwaj dwusystemowy to rozwiązanie mające takie torowisko, po którym poruszać się mogą zarówno wagony tramwajowe, jak i kolejowe. Wreszcie trzecia z rezolucji to apel do rządu o zmiany w zasadach funkcjonowania państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Radni chcą, by wysokość rządowych dopłat była wyższa, a także by obejmowały one również transport autobusowy podmiejski i na terenach miast. Obecnie Kraków nie ma możliwości skorzystać z tych środków.